Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Geokonstruktion och förorenad mark 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

Förorenad mark:
-Grundvattenströmning
-Aktuella markföroreningar
-Föroreningsspridning
-Riskanalys
-Lagstiftning och myndigheters handläggning av saneringsärenden
-Markundersökning, inventering, provtagning och bedömning
-Saneringsmetoder och kontrollprogram
Grundläggningsteknik:
-Schakter, jordtryck och stödkonstruktioner
-Ytgrundläggning på plattor och sulor
-Djupgrundläggning på pålar
-Dimensionering av pålgrupper

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive BIM 2 Analys och dimensionering - Bygg, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TGFN19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Kjell Nero
Kursansvarig
Kjell Nero
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13002kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0257