Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Projekt i IT-infrastruktur 1 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är en projektkurs där studenterna i grupp skall ta fram en kravspecifikation för en intern IT-infrastruktur tillsammans med en kund. Utifrån kravspecifikationen ska projektgruppen designa och motivera ett lösningsförslag som sedan ska realiseras i en IT-infrastruktur beståendes av nätverksutrustning och servrar med eventuella kopplingar mot molntjänster. Gruppen ska bland annat sätta upp en eller flera servrar för hantering av användarkonton, centraliserad lagring, backup av viktiga data och därtill nödvändiga tjänster (kryptering, rutiner för återställning etc). Studenterna får en tidsram för när projektet skall redovisas och får handledning under tiden. Studenterna får organisera sig inom gruppen, fördela ansvar och planera arbetet så man når ett givet mål. Projektet skall redovisas för kravställaren där studenternas tekniska lösning bedöms utifrån kravspecifikationen. Kursen har mindre stödföreläsningar men huvudsakligen får studenterna själva lösa de framför allt tekniska problem som uppstår.

Kursen innehåller följande moment:
- Kravhantering inom IT-infrastruktur
- Planering, design och implementation av vanligt använda tjänster i en intern IT-infrastruktur
- Tjänster som kan komma att inkluderas: backup, kontohantering, filhantering, skrivardelning, hantering av klientoperativsystem, dynamisk tilldelning av adresser, domänupplösning, etc.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Virtualisering och molntjänster, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIFK11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 43 - vecka 02 2023
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Hans Eriksson
Examinator
Sonny Johansson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2209
Senast ändrad 2021-09-28 15:58:54