Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Inköp (Purchasing) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

The aim of this course is to give advanced knowledge of logistics from a purchasing and supply chain management perspective. The focus is on the purchasing functions importance for the company result.

Kursinnehåll

Målet med kursen är att ge kunskap om logistik från ett inköps och värdeflödesperspektiv. Fokus ligger på inköpsfunktionens betydelse för företagets resultat.

Kursen innehåller följande moment:
• Inköp och strategisk anskaffning
• Leverantörsrelationsinitiering: definiera behov, specificera och dokumentera
• Utvärdera leverantörsportfölj, val av leverantörer
• Förbereda förhandlingar
• Leverans- och betalningsvillkor samt avtalshantering
• Leverantörsrelationer
• Företags samhällsansvar (CSR, engelska för Corporate Social Responsibility)
• Inköpsorder, prestationsmått (nyckeltal), och leverantörsutvärdering
• Leverantörsutvecklingsprocess

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Teknisk logistik, 7,5 hp eller Företagslogistik 15 hp

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIKN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Fredrik Tiedemann
Examinator
Fredrik Tiedemann
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2283
Senast ändrad 2021-11-05 13:05:27