Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Material och design (Materials and Design) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

En viktig del i produktutvecklingsprocessen handlar om att välja ett lämpligt material. En stor del av kursen ger därför fördjupade färdigheter i materialval och kunskap om de metoder som behövs för att kunna välja det optimala materialet för en viss produkt eller komponent. För att kunna göra detta behövs en god förståelse för de olika krav som en produkt och dess användningsområde ställer på materialegenskaperna. Förutom mekaniska och fysikaliska materialegenskaper behandlas även taktila och visuella egenskaper. Produktens utformning och hur den ska tillverkas påverkar också materialvalet och därför introduceras ett antal designverktyg. I kursen ingår även diskussioner om hur valet av material påverkar omgivningen ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kursen innehåller följande moment:
- Repetition om material och dess egenskaper
- Presentation av materialval genom diagram/kartor
- Utveckling av instruktioner för materialval
- Användning av programvaror i materialvalsprocessen
- Ytor, finish och färger
- Miljömedvetet materialval
- Inflytande av komponentens form i materialval samt introduktion till ett antal designverktyg såsom DFM, DFA och DFD
- Praktikfall från industrin.

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp inom huvudområdet Maskinteknik samt 15 hp Matematik, dessutom krävs Engelska kurs 6/Engelska B eller motsvarande

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: TMDR26
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2019: vecka 43 - vecka 02 2020
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Jozsef Svidro
Examinator
Jozsef Svidro
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13998kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T9320
Senast ändrad 2020-03-11 07:57:52