Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Näringslivsförlagd kurs 1 i 3D-teknik 6 hp

Kursinnehåll

I kursen tillämpar studenten kunskaperna från programmets tidigare kurser i praktiskt, tekniskt arbete (ofta i form av en projektuppgift) på ett företag, offentlig förvaltning eller organisation och får därigenom insikter som kommer till nytta i efterföljande kurser. Arbetet examineras i form av en teknisk rapport och en muntlig presentation av arbetet och erfarenheterna.
Kursen innehåller följande moment:
- Näringslivsförlagd kurs inom mekanisk konstruktion
- Studenten följer och bidrar med kunskap i det praktiska arbetet med relevans för utbildningens huvudområde
- Planera, genomföra och redovisa ett projekt såväl skriftligt som muntligt
- Rapportskrivning - struktur, ordbehandling, tabeller, bildhantering etc

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 30 hp inom programmet 3D-teknik och genomgången kurs i Produktionsberedning och kalkyl, 15 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TN3K19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Lärcentra
Termin
Hösten 2022: vecka 43 - vecka 02 2023
Studietakt
100%
Ort
Värnamo
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anton Jansson
Examinator
Anton Jansson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2227
Senast ändrad 2021-10-01 10:23:38