Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Förberedelseansvar 25 yhp

Kursinnehåll

• Arbetsmiljö
• AMA
• Entreprenadjuridik
• Bygglagstiftning
• Planering av inköp och leveranser.
• Riskinventering och riskreducerande åtgärder
• Kalkyl, planering och logistik
• Utländska underentreprenörer
• Ledarskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3
- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3 eller motsvarande kunskaper
och
3 års yrkeserfarenhet på heltid inom följande områden eller motsvarande
- Arbetsledare, bygg eller anläggning
- Byggledare, bygg eller anläggning
- Projektledare, bygg eller anläggning

Utbildningsnivå: Yrkeshögskoleutbildning
Kurskod/Ladokkod: YTFBA1
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Lärcentra
Termin
Våren 2021: vecka 02 - vecka 21
Studietakt
100%
Ort
Malmö
Kurstid
Dag
Kursansvarig
gramik
Examinator
gramik
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1169
Senast ändrad 2020-12-02 14:24:00