Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 hp

Kursinnehåll

- grundläggande och avancerad klinisk fysiologisk undersökningsmetodik, indikation, diagnostik, tolkning
- patofysiologi avseende respiration, cirkulation, neurologi, njurfunktion och miktion, och mikrobiologi
- patientomhändertagande, kommunikation och information relaterat till relevanta undersökningar inom klinisk fysiologi
- patientsäkerhet och dokumentation
- grundläggande metoder inom handledning
- undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi
- förbättringsarbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 90 hp inom Biomedicinsk analytiker programmet, inriktning klinisk fysiologi, 180 hp, varav avslutade medicinska kurser om 45 hp samt Klinisk fysiologi introduktionskurs 7,5hp och Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs, 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HKYN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2018-10-05 15:33:57