Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Neurofysiologisk undersökningsmetodik 7,5 hp

Kursinnehåll

- fördjupning inom neurofysiologisk undersökningsmetodik
- fördjupning inom relevant deskriptiv anatomi och tillämpad fysiologi
- fördjupning inom cerebrala, neurologiska och neuropsykiatriska sjukdomar och/eller funktionshinder
- ledarskap och lärandestyrt förändringsarbete/ förändringspsykologi

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 75 hp inom huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HNEN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2019-06-11 15:30:14