Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Organisationer, kultur och kommunikation 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Teorier om kopplingen mellan organisation, kultur och kommunikation
  • Social hållbarhet i organisationer
  • Jämställdhet, mångfald och inkludering
  • Ledarskap och gruppdynamik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 45 hp i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LOUK13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-06-08 12:53:04