Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Lean och grön teknik (Lean and Green Engineering) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

The aim of this course is to provide knowledge of lean principles in a supply chain setting. The course focuses on the nexus of the lean philosophy and sustainability in logistics and supply chain management.

Kursen innehåller följande moment:
- Principles of lean and its main tools including 5S
- Value Stream Mapping and improvement
- Time studies
- Lean and green issues in supply chain collaboration
- Business Process Management
- Systems thinking

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Grunderna i hållbar Supply Chain Management, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TLGK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-27 08:01:19