Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utveckling av innovativa produktionssystem (Innovative Production Systems Development) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger insikt och förståelse kring produktionssystemet, dess utveckling och lämpliga egenskaper för olika produktionssituationer i en global och föränderlig omgivning.

Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion till produktionsstrategi och behovet och relevansen av olika produktionslösningar
- Struktur och innehåll av produktionssystemet
- Utformning av hållbara produktionssystem utifrån ett system- och processperspektiv, produktionsfilosofier och layout
- Innovationsledning och dess relation till utformningen av produktionssystemet och övrig styrning
- Different technological choices’ effect on the production system
- Produktionssytemsutveckling ur ett globalt perspektiv

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 100 hp och minst 15 hp matematik. Dessutom krävs genomgången kurs i Grunderna i hållbar Supply Chain Management, 6 hp. Dessutom krävs kunskaper i Engelska 6/Engelska B

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TUIN18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-10-03 14:00:05