I samband med att du ansöker till Industridesign måste du även skicka in en obligatorisk hemuppgift som består av en portfolio av industridesignprojekt som du har gjort samt ett motivationsbrev varför du vill studera Industridesign vid Jönköping University.

Bakgrund

För att söka till programmet Produktutveckling med inriktning Industridesign, krävs att du har förkunskaper inom ämnet Industridesign. Dessutom är det önskvärt att du har ett stort intresse för industridesign för att du ska tillgodogöra dig studierna på ett tillfredställande sätt. Utöver den behörighet som krävs för programmet måste du skicka en portfolio och ett motivationsbrev till oss för att din ansökan ska behandlas.

Uppgiften

Uppgiften består av två delar:

  • Portfolio
  • Motivationsbrev

Portfolio

I portfolion uppmanas du att redogöra för något eller några projekt med anknytning till industridesign som du har genomfört. Vi vill att du skickar in en portfolio som innehåller en beskrivning av de projekt som du genomfört med eventuella skisser, renderade bilder och modeller.

Ange även i vilket sammanhang och vilket år som du genomfört projektet samt eventuella referenser i form av handledare och kursansvariga.

Omfattning: 4-8 sidor (inklusive fram-och baksida).

Format: Stående eller liggande A4-format.

Exempel på hur en portfolio kan se ut hittar du här.

Motivationsbrev

I motivationsbrevet uppmanas du att skriva några motiverande meningar som förklarar varför du har sökt till programmet och vad du förväntar dig att få möjlighet att lära dig under utbildningen.

Omfattning: 1 A4-sida.

Bedömningskriterier

Den uppgift som du skickar in kommer att bedömas utifrån kriterierna är; ”Förmåga och fallenhet för yrket”.

Mejla eller skicka din hemuppgift

Du kan välja om du vill mejla oss uppgiften eller om du vill skicka den med post. Väljer du att skicka med post går det bra att skicka kopior på arbetena, då vi inte har möjlighet att returnera inskickade arbeten. Uppgiften måste inkomma till oss senast 15 maj.

Med mejl: Skicka din portfolio och motivationsbrev i pdf till antagning@ju.se. Har du dina arbetsprover på en hemsida/webben går det också bra att länka till denna.
Skriv i rubrikfältet: "Hemuppgift Master Industridesign" .

Med post: Skicka din portfolio och motivationsbrev till:
Högskolan i Jönköping
Antagningsenheten
Box 1026
551 11 Jönköping
Märk kuvertet "Hemuppgift Master Industridesign".