Skärmdump på film om antagningsprovet

Hösten 2017 införde Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University ett antagningsprov för sökande till Ämneslärarprogrammets samtliga inriktningar: Svenska, Engelska, Samhällskunskap, Historia och Religionsvetenskap.

Antagningen till programmet görs utifrån betyg eller resultat på högskoleprovet i kombination med resultatet från antagningsprovet. Antagningsprovet är obligatoriskt och består av en intervju och en skriftlig reflektionsuppgift.

Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av särskilt stöd så har du rätt till det vid Antagningsprovet. Detta påverkar inte den bedömning som görs. Mer information finns i det brev som skickas ut till samtliga sökande i april 2022.

Resultatet från antagningsprovet påverkar endast dina möjligheter att komma in på ämneslärarprogrammet. Din ansökan till andra lärarprogram vid Högskolan för lärande och kommunikation eller program vid andra lärosäten, påverkas inte.

Varför antagningsprov till ämneslärarprogrammet?

Under 2014–2016 genomförde Högskolan för lärande och kommunikation ett försök med lämplighetsbedömning till ämneslärarprogrammet. Utifrån de erfarenheterna beslutade vi att införa ett särskilt antagningsprov för sökande till programmet. Vi har valt att införa det som en viktig del i vår ständiga strävan att vara en lärarutbildning av hög kvalitet, med höga ambitioner och med höga förväntningar på våra blivande studenter.

Vad innebär antagningsprovet för dig som sökande till ämneslärarprogrammet?

Det betyder att vi förutom betyg och resultat på högskoleprovet även låter andra aspekter få betydelse för antagningen: Hur vi uppfattar och bedömer din motivation för ämneslärarstudierna och för yrket, din förmåga till självreflektion samt din kommunikativa och interaktiva förmåga.

Antagningsprovet innebär samtidigt att du själv på olika sätt ges möjlighet att fundera över ditt tänkta studie- och yrkesval.

Se reportage i DN om antagningsprovet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur går antagningsprovet till?

Efter att ansökningstiden gått ut (19 april 2022) får du ett mejl där du ska svara på om du vill fortsätta i antagningsprocessen. Ditt mejlsvar vill vi att du skickar in senast 2 maj 2022.

Väljer du att gå vidare, kommer du att få en kallelse via mejl till en obligatorisk provdag som infaller mellan 16 maj och 3 juni på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I god tid innan antagningsprovet kommer vi att mejla dig en text om läraryrket och skolan. Denna text kommer du att få skriva om under din provdag.

Efter skrivuppgiften får du träffa en bedömargrupp på tre personer; två lärarutbildare och en yrkesverksam lärare/skolledare. Tillsammans för ni ett samtal om varför du sökt till ämneslärarprogrammet och om dina förväntningar på läraryrket. Inför samtalet kommer du också att få skicka in en kort presentation av dig själv och dina tankar kring ditt studie- och yrkesval. Var beredd på att avsätta en förmiddag eller eftermiddag för att genomföra antagningsprovet som sker på plats i Jönköping.

Kallelsen och ytterligare information om antagningsprovet kommer vi att skicka till den epostadress du angett i din ansökan på www.antagning.se

När får jag besked om jag kommit in?

Ditt resultat från antagningsprovet får du i samband med antagningsbeskedet i början av juli. Antagningsprovet är behörighetsgrundande och ett godkänt resultat krävs således för antagning till utbildningen. Vänligen notera att även övriga behörighetskrav för utbildningen måste uppfyllas. Mer information om behörighetskraven hittar du här.

Om du har ytterligare frågor om antagningsprovet, är du välkommen att kontakta samverkanskoordinator Ulrika Stjerndahl: ulrika.stjerndahl@ju.se, 036-10 14 61.

Läs mer om ämneslärarprogrammet.