Johan ligger bakom 70% av din diagnos

Johan, före detta student, på sin arbetsplats

Johan läste till biomedicinsk analytiker på Hälsohögskolan och valde inriktningen klinisk fysiologi.

Efter det att Johan tog examen 2004 så har han arbetat på Ryhovs Länssjukhus, på laboratorieavdelningen. Fördelen med arbetet, tycker Johan, är att det är så självständigt och varierande.

- Jag gillar också att det jag gör har betydelse för patienten. Det underlag som vi producerar i labbet står till underlag för ca 70 % av diagnoserna som läkarna ställer.

Johans tips till blivande studenter är kort och gott att våga.

- Våga ta för dig! Håll koll på vad som är på gång inom klinisk fysiologi. Ta också reda på vilka möjligheter du har i ditt framtida yrke. Arbetsmarknaden för biomedicinska analytiker ser ljus ut, oavsett vilken inriktning du väljer - så det tycker jag känns hoppfullt för de studenter som läser nu.

Sidan uppdaterad