Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi inriktning Human Resources, 180 hp

Programmet är för dig som vill fokusera på individen som resurs i organisationen. Du får möjlighet att fördjupa dig inom psykologi eller företagsekonomi, samtidigt som du får en bred kompetens inom Human Resources.


Human Resources (HR) är yrkes- och kunskapsområdet som behandlar arbetslivets viktigaste resurs: människan. HR utgör därför ett brett yrkes- och kompetensområde, och utbildningen leder till en kvalificerad HR-befattning, med inriktning mot psykologi eller ekonomi.


Alla våra utbildningsprogram fokuserar på hållbarhet. Globalisering, klimatfrågor, digitalisering och inkludering i samhället är aspekter av hållbarhet som är centrala i både utbildning och forskning.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Under utbildningen får du kontakt med ditt kommande yrkesliv genom VFU, verksamhetsförlagd utbildning, som du kan göra i Sverige eller utomlands. VFU omfattar totalt fem veckor. Programmet har en god samverkan med organisationer och företag inom privat och offentlig sektor, både inom länet och nationellt.

Du har möjlighet att studera en termin utomlands vid något av våra partneruniversitet. Här kan du bredda eller fördjupa dina kunskaper inom HR-området. Utlandsstudier ger en god inblick i hur HR-frågor hanteras i en internationell kontext, vilket ger en bra grund för en global arbetsmarknad. På hemmaplan kommer du att möta internationella studenter och gästföreläsare.

Efterfrågan på kompetenser inom HR-området har de senaste åren varit stor. Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta för ett hållbart arbetsliv med strategisk kompetensförsörjning, utveckling av personal och organisation. Du blir attraktiv både i privat och offentlig sektor, i olika ledande och/eller stödjande HR-funktioner. Roller som blir aktuella är HR-specialist, HR-konsult, personalutvecklare, enhetschef och konsult i bemannings- och rekryteringsföretag. Programmet har en internationell profil som gör dig förberedd för att jobba inom både nationella och internationella organisationer och företag.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3. Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet på lägst 50 % under minst 12 månader och avser arbete i Sverige eller utomlands i anställning eller i eget företag.
Behörighet: Följ instruktionerna på antagning.se för att ladda upp tjänstgöringsintyg. Eller läs mer om behörighet
Anmälningskod: HJ-52249
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi inriktning Human Resources

Obs! Preliminär kurslista.

 

År 1

Introduktion till personalvetenskap, HR och organisation 7,5 hp
Socialpsykologi med grupprocesser 7,5 hp
Arbets- och organisationspsykologi 7,5 hp
Arbetsrätt I 7,5 hp
Externredovisning 7,5 hp
Budget och personalekonomi 7,5 hp
Corporate Finance* 7,5 hp
Rekrytering och omställning 7,5 hp

 

År 2

Vetenskapsteori och metod I 7,5 hp
Arbetsrätt II 7,5 hp
Leadership in a Global Context* 7,5 hp
Tillämpningsarbete 7,5 hp
Strategic HR 7,5 hp
VFU 7,5 hp
Ledningsgruppens arbete och retorik* 7,5 hp
Internal Marketing and Communication 7,5 hp

År 3

Möjlighet till utlandsstudier 30 hp
Organizing and Leading Change 7,5 hp
Work and Inter-Cultural Encounters 7,5 hp
Kompetens, utveckling och lärande 7,5 hp
Conflict Management 7,5 hp
Vetenskapsteori och metod II 7,5 hp
Examensarbete i företagsekonomi 15 hp
Genus och andra maktordningar 7,5 hp

Kursernas placering och namn kan ändras så länge det inte påverkar utbildningens innehåll.
*Inriktningsanpassad kurs

Programöversikt Pdf, 44 kB.

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Docent Pedagogik
  • Högskolan för lärande och kommunikation