Utlandsstudierna gav värdefulla livserfarenheter

Andrea från Motala läste personalvetenskap för att hon ville skapa sig en bred grund inför arbetslivet och arbeta med människor. Att hon valde Högskolan för lärande och kommunikation berodde delvis på den verksamhetsförlagda utbildningen (praktik) men framförallt på att det fanns möjlighet till en utlandstermi med många partneruniversitet och länder att välja bland.

Andrea, före detta student, gåendes i Jönköping

– Att studera utomlands var ett av mina mål redan innan jag börjad plugga, och jag är otroligt glad att jag läste en termin vid Camosun College i Victoria, Kanada. Det var en helt fantastisk upplevelse som alla som har chansen borde ta. Jag gjorde det dels för att jag älskar att resa och upptäcka nya platser och gillar att träffa människor från hela världen men också för att förbättra min engelska och skapa mig bredare livserfarenhet. Jag fick vara med om en massa häftiga upplevelser, berättar hon.

Andrea, som nu jobbar som personaladminstratör på Prolympia i Jönköping, tror att utlandsstudier är en bra merit och erfarenhet att ha med sig in i såväl arbetslivet som det privata livet.

– Utlandsstudier utvecklar språkkunskaper och ger en konkurrensfördel
när man söker jobb. Det är också otroligt nyttigt – man stöter på många olika typer av människor och beteenden från olika kulturer, vilket är värdefullt i min yrkesroll

Sidan uppdaterad 2020-08-21