Ljusdesign

Kandidatexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Ljusdesign, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Vill du arbeta med ljus? Programmet ger dig bred kompetens inom arkitektonisk ljusdesign som är anpassad efter en dynamisk bransch. Du lär dig både att gestalta och tekniskt planera för ljus i offentliga miljöer inom- och utomhus.

Ljus påverkar vårt välmående, vår sinnesstämning och vår hälsa. Därför kan en välplanerad belysning förbättra tillvaron för människor. Under utbildningen lär du dig att skapa belysningsanläggningar som tillför estetik till rummet, är visuellt komfortabla, fungerar väl tekniskt och är anpassade till användarens behov.

På arbetsmarknaden och inom byggprocessen finns en stor efterfrågan av kompetens inom ljusdesign. Vi är mitt inne i ett teknikskifte där gamla ljuskällor fasas ut och ersätts av nya, styrning av belysning utvecklas och standarder ses över. Du får insikt i denna pågående förändring och lär dig att hantera verktygen så att kvalitén på slutresultatet blir bra och uppfyller förväntningarna på energieffektiv, funktionell och god belysning. En välplanerad belysningsanläggning innebär rätt ljus på rätt plats när du behöver det.

Utbildningen syftar till att bygga och utveckla ljusdesignkompetens för arkitektonisk ljussättning i offentliga miljöer både inom- och utomhus. Genom forskningsbaserad undervisning och ett gott samarbete med näringslivet skapas en helhetssyn och förståelse för branschens utmaningar och behov.

Studera utomlands

Inom programmet har du möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Du får genom detta chansen att skaffa dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter, något som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Praktik

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du åtta veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen

Efterfrågan på kompetens inom ljusdesign ökar och efter utbildningen kan du till exempel arbeta på konsultföretag, hos armaturtillverkare, hos kommun, på arkitektkontor eller ljusdesignkontor med att projektera belysning för inomhus- eller utomhusmiljö. Du kan i din yrkesroll till exempel arbeta med projektering, planering, sälj, information, programmering, visualisering, produktutveckling, design mm inom belysning. Utbildningen är bred, planeringsinriktad och anpassad för att ge goda verktyg för att bli en del av en bransch där utvecklingen går snabbt framåt.

Bildspel: 3 år inom Ljusdesign

Studentprojekt och programaktiviteter

Studenter på programmet Ljusdesign genomförde hösten 2016 ett samarbete med Dalslands kanal för att ljussätta Håveruds kanal. Invigning av den nya belysningen sker i september 2018.

Kolla in filmen om Ljusdesign

Ljusdesignprogrammet i sociala medier

Följ Ljusdesign på
Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 40
Programstart: Hösten 2020
Sista anmälan: 2020-04-15
Anmälningskod: HJ-52516
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Kandidatexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Ljusdesign

År 1

Forma med ljus 15 hp
Grunder i belysningsteknik 9 hp
Tillämpad matematik och fysik 6 hp
Ledarskap och projektledning 6 hp
Belysningsteknik och kvalitetssäkring 1 12 hp
Projektbaserad interiör ljusdesign 12 hp

År 2

Belysningsteknik och kvalitetssäkring 2 15 hp
Projektbaserad exteriör ljusdesign 15 hp
Byggprocessen i anknytning till ljusdesign 6 hp
Ljus för hälsa och välmående 6 hp
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 hp
Näringslivsförlagd kurs 12 hp

År 3

Dagsljusprojektering 15 hp (valbar kurs) 
Ljus för expo och event 15 hp (valbar kurs) 
Belysningsvetenskap 6 hp
Armaturdesign 9 hp (valbar kurs)
Programskrivning 9 hp (valbar kurs)
Belysningsprojektering i kundnära projekt 9 hp
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring 6 hp
Examensarbete i produktutveckling 15 hp 


Ja, jag vill prenumerera på mer information. Om du inte samtycker kommer du enbart att få svar på din fråga.


Till ansökan (öppnar 15 mars)
  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information