Digital posterutställning HT 2021

Studenter på sjuksköterskeprogrammet som läser kursen Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad, i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet har under våren haft ett projektarbete där de tagit fram posters på temat innovationer och entreprenörskap.

Poster som handlar om VFU Portalen

Uppgiften var att ta fram och presentera en egen innovationsidé inom hälsoinformatik eller e-hälsa, med eller utan digital teknik. Förslaget kunde till exempel vara ett hjälpmedel, verktyg eller en förbättring grundad i studenternas egna vårderfarenheter och antingen bygga vidare på något befintligt eller vara en helt ny idé. Tanken var att innovationen skulle utgå ifrån en specifik situation eller område och beröra samskapande omvårdnad. Det vill säga bidra till att förbättra eller bibehålla hälsa, skapa bättre miljö för patient och/eller närstående eller personal/studenter.

Studenterna var indelade i grupper om cirka fem studenter och förutom interna föreläsare fick de också ta del av en föreläsning med en affärsutvecklare från Science Park som handlade om hur man Pitchar sin idé. Resultaten i form av studenternas färdiga posters presenteras nedan.

2021-12-17