Studiegrupp förlagd i Värnamo

Sjuksköterskeprogrammet är en campusutbildning och är förlagd i Jönköping. Vid antagning till höstterminen 2018 ges det dessutom möjlighet att söka till en studiegrupp som har viss del av utbildningen förlagd i Värnamo.

Sök till sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Eksjö

Till ansökan (öppnar 15 september)

Att du söker sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Värnamo innebär att du ingår i en fast studiegrupp och att viss lärarledd undervisning är förlagd till Campus Värnamo, som till exempel vissa seminarier, handledningstillfällen och examinationer. Under de teoretiska delarna i utbildningen för en kurs som omfattar fem veckor kommer i genomsnitt två undervisningstillfällen att förläggas till Campus Värnamo. Den verksamhetsförlagda utbildningen (praktik) är företrädesvis förlagd till södra delen av Region Jönköpings län.

Du söker till sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Värnamo som ett separat program med en separat anmälningskod.

Sidan uppdaterad 2018-02-22

Studera
Sidan uppdaterad 2016-09-07
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information