Studiegrupp förlagd i Värnamo

Sjuksköterskeprogrammet är en campusutbildning och är förlagd i Jönköping. Vid antagning till höstterminen 2019 ges det dessutom möjlighet att söka till en studiegrupp som har viss del av utbildningen förlagd i Värnamo.

Sök till sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Värnamo

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Att du söker sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Värnamo innebär att du ingår i en studiegrupp och seminariegrupp med andra studenter i studiegrupp Värnamo. Viss lärarledd undervisning är sedan förlagd till Gummifabriken Värnamo, som till exempel vissa seminarier, handledningstillfällen och examinationer. Vidare innebär detta att du i första hand genomför VFU inom GGVV-regionen men resor inom övriga delar av Region Jönköpings Län kan bli aktuella.

Det är viktigt att betänka att du ändå antas till campusutbildning vid Jönköping University och obligatoriska såväl som frivilliga moment sker även på plats i Jönköping.

Du söker till sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Värnamo som ett separat program med en separat anmälningskod.

Sidan uppdaterad 2020-02-10