Inför ansökan om att bedriva Yh-utbildning 2020 har Tekniska Högskolan i Jönköping, i samarbete med externa samarbetspartners, kartlagt det regionala kompetensbehovet för respektive yrkesroll.

Automation

Behovsinventering för utbildningarna Automations- och robotingenjör samt Process och automationsingenjör: PDF-rapportPDF

Fastighetsingenjör

Behovsinventering för utbildningen Fastighetsingenjör: PDF-rapportPDF

Fastighetstekniker

Behovsinventering för utbildningen Fastighetstekniker: PDF-rapportPDF

Hållbar produktion – Plast- och polymeringenjör

Behovsinventering för utbildningen Hållbar produktion – Plast- och polymeringenjör: PDF-rapportPDF

Logistik

Behovsinventering för utbildningarna Värdeskapande logistik samt Projektledare och verksamhetsutvecklare inom logistik: PDF-rapportPDF

Produktionsledning Industriell träbyggnation

Behovsinventering för utbildningen Produktionsledning Industriell träbyggnation: PDF-rapportPDF

Produktionsutveckling

Behovsinventering för utbildningen Produktionsutveckling: PDF-rapportPDF