Not configured!

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom industriell produktion med fokus på skärande bearbetning och multifunktionsmaskiner. Den ger dig också blått certifikat! Utbildningen har utformats i samarbete med regionens ledande tillverkningsindustrier och branschorganisationer för att möta deras behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Edströms Maskiner AB, Husqvarna, Interal AB, Ekets Uppåkra AB och Östrand & Hansen. Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina branschkunskaper med fokus på CNC och mekatronik. Kurserna omfattar bland annat ISO-programmering för CNC-styrda multifunktionsmaskiner, robotstyrning av CNC-maskiner, mekatronik, projektledning och CAM-beredning. Du kommer att arbeta i tredimensionella CAD-system, CAM-system och med de vanligaste CNC-programspråken, samt med mekatroniska system och robotsystem anpassade för CNC-maskiner. Skolan har en av landets bäst utrustade CNC- och robotverkstäder med lärare som har lång branscherfarenhet.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerandeär du också berättigad till stöd från CSN.


Efter utbildningen har du en fördjupad kunskap om tillverkningsprocessen och möjligheten att arbeta som avancerad CNC-tekniker. Du kan även jobba med installation och service av robotenheter anpassade för CNC-miljöer.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Not configured!

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

Kontakta oss