CNC-tekniker - blått certifikat, automation

Yh-utbildning som kombinerar teori och praktik – i samarbete med branschen. 1 år, 200 Yhp

Studieort: Jönköping

Programstart: Ingen programstart planerad

Tillverkningsföretagen i Jönköpingsregionen är marknadsledande på skärande bearbetning och efterfrågan på kunniga CNC-tekniker är stor. Med den här utbildningen får du jobba i en dynamisk bransch där tekniken hela tiden utvecklas.

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom industriell produktion med fokus på skärande bearbetning och multifunktionsmaskiner. Den ger dig också blått certifikat! Utbildningen har utformats i samarbete med regionens ledande tillverkningsindustrier och branschorganisationer för att möta deras behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Edströms Maskiner AB, Husqvarna, Interal AB, Ekets Uppåkra AB och Östrand & Hansen. Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina branschkunskaper med fokus på CNC och mekatronik. Kurserna omfattar bland annat ISO-programmering för CNC-styrda multifunktionsmaskiner, robotstyrning av CNC-maskiner, mekatronik, projektledning och CAM-beredning. Du kommer att arbeta i tredimensionella CAD-system, CAM-system och med de vanligaste CNC-programspråken, samt med mekatroniska system och robotsystem anpassade för CNC-maskiner. Skolan har en av landets bäst utrustade CNC- och robotverkstäder med lärare som har lång branscherfarenhet. Efter utbildningen har du en fördjupad kunskap om tillverkningsprocessen och möjligheten att arbeta som avancerad CNC-tekniker. Du kan även jobba med installation och service av robotenheter anpassade för CNC-miljöer.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

När du söker till den här utbildningen så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagningöppnas i nytt fönster.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningssamordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan Jönköping och är förlagd i Yrkeshögskolan Jönköpings lokaler.

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute på ett företag (LIA, Lärande i arbete).

Efter avslutad utbildning har du kompetensen att arbeta som CNC-tekniker, beredare eller produktionstekniker alternativt med installation och service av robotenheter anpassade för CNC-miljöer.

Omfattning:

40 veckor

Nivå:

Yrkeshögskoleutbildning

Studietakt:

Helfart

Ort:

Jönköping

Studieform:

Campusförlagd samt Lärande i arbete (LIA)

Språk:

Svenska

Programstart:

Ingen programstart planerad

Sista anmälan:

Behörighet:

Grundläggande behörighet, samt lägst betyget E (eller motsvarande kunskaper) i:

  • Cad 1, 50p
  • Datorstyrd produktion 1, 100p

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning av dina meriter.

Urval

Särskilt urvalsprov

Examen

Ej examen - utbildningsbevis utfärdas

CNC-teknikerns yrkesroll samt arbete i projekt 25 Yhp
CNC – ISO-programmering 25 Yhp
Mekatronik 25 Yhp
Lärande i arbete 25 Yhp
CAM-beredning för CNC-maskiner 25 Yhp
Ritningsläsning samt beredning 25 Yhp
Robotstyrning av CNC-maskiner 25 Yhp
Produktionsteknik 25 Yhp