Ortopedtekniker, Yh-utbildning

Yh-utbildning som kombinerar teori och praktik – i samarbete med branschen. 2 år, 400 Yhp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2021

Hälsohögskolan i Jönköping är den enda skolan i Sverige som utbildar ortopedtekniker. Utbildningen har ett mycket gott rykte och gör att du kan söka tjänster både i Sverige och internationellt.

Som ortopedtekniker kan du göra en viktig insats genom att tillverka hjälpmedel som underlättar för en funktionshindrad person att klara sig själv och minska beroendet av andras hjälp. Behovet av utbildade ortopedtekniker är stort på landets olika ortopedtekniska avdelningar. Som ortopedtekniker kommer du att ha ett mycket nära samarbete med ortopedingenjören. Tillsammans arbetar ni med att prova ut, anpassa och tillverka ortopedtekniska hjälpmedel. Arbetet som ortopedtekniker kräver hög teknisk kompetens i produktions- och tillverkningsteknik, där tekniken måste anpassas till individuella lösningar. Under utbildningen lär du dig att prova ut, tillverka och anpassa ortopedtekniska hjälpmedel och att arbeta patientcentrerat i ett team. Du kommer också att lära dig olika material samt material- och komponentval vid produktion och tillverkning. Utbildningen ger dig även förståelse för betydelsen av rehabilitering och habilitering samt kunskaper om säkerhet, arbetsmiljökrav och miljöhänsyn i samband med produktionen. Du får även en god grund för att kunna medverka i kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på en ortopedteknisk avdelning. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.'

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Mål

 Utbildningen ska leda till:

 • kunskaper och färdigheter för att kunna tillverka ortopedtekniska hjälpmedel
 • kunskaper om olika materials egenskaper och att kunna välja lämpligt material och komponenter vid produktion och tillverkning
 • förståelse för rehabiliteringens/habiliteringens betydelse
 • kunskaper om säkerhet, arbetsmiljökrav och miljöhänsyn i samband med produktionen
 • kunskaper inom verksamhetsområdet för att kunna medverka i kvalitets- och verksamhetsutveckling

Bildspel ortopedtekniker

Omfattning:

400 Yh-poäng (2 år)

Nivå:

Yrkeshögskoleutbildning

Studietakt:

Helfart

Ort:

Jönköping

Studieform:

Campusförlagd samt Lärande i arbete (LIA)

Språk:

Svenska

Programstart:

30 augusti 2021

Sista anmälan:

15 april 2021

Behörighet:

Grundläggande behörighet, samt lägst betyg E (eller motsvarande kunskaper) i:

 • Matematik B

eller:

 • Matematik 2a/2b/2c

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning av dina meriter.

Urval

Särskilt urvalsprov

Examen

Yrkeshögskoleexamen i Ortopedteknik

 • Naturvetenskapliga ämnen
  • Mekanik
  • Biomekanik
  • Material- och hållfasthetslära
  • Produktions- och tillverkningsteknik
 • Medicinska ämnen
  • Anatomi och fysiologi
  • Sjukdomslära
 • Samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen
  • Rehabilitering
  • Psykologi
  • Kommunikation och informationsteknologi
 • Ortopedteknik
  • Introduktionskurs
  • Ortopedteknik