Polymeringenjör

Jönköpingsregionen är Sveriges polymercentrum. I samarbete med branschorganisationer och regionens polymerföretag har vi utformat en utbildning som ger dig den senaste kompetensen inom polymerteknik. Den här utbildningen är tänkt för dig som har en teknisk bakgrund och vill vara med och utveckla en framtidsbransch.

Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2020-03-16 - 2020-04-15
Programstart: Höst 2020
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Polymeringenjör., 400 yhp

Uppdaterad yrkeskompetens inom polymera material och robotstödd tillverkning är mycket efterfrågad i regionen. Efter utbildningen kan du jobba som polymeringenjör hos någon av regionens polymerproducenter.


Under utbildningen får du möjlighet att vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper inom plastområdet. Du får lära dig att arbeta med och får förståelse för plasters användning och konstruktion, mekatronik, robotteknik, formverktyg och projektledning. Du kommer att arbeta med de formverktyg och programmeringsspråk som används vid plasttillverkning. Undervisningen sker i en av landets bäst utrustade robotverkstäder och du utbildas av lärare med lång erfarenhet från automation och plastbranschen. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Distupol, Engel, Fristad Plast, Polymercentrum, Prototal och Ultrapolymers Nordic.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Efter avslutad utbildning har du kompetensen att jobba som polymeringenjör, projektledare inom plast, komposit eller gummi, servicetekniker, produktutvecklare inom polymer samt konstruktör inom polymer.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Programmet Polymeringenjör ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2020
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Fysik 1 eller Fysik A med lägst betyg G/E
- Kemi 1 eller Kemi A med lägst betyg G/E
Eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod: HJ-YT043
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Polymeringenjör.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

År 1

Polymeringenjörens yrkesroll samt projektledning 25 Yhp
Polymera material, grundkurs 25 Yhp
Bearbetning av polymera material, grundkurs 25 Yhp
Verktygsteknik för bearbetning av polymera material 25 Yhp
Kvalitet och hållbar produktion 25 Yhp
Lärande i arbete 1 25 Yhp
Konstruera i polymera material 50 Yhp

År 2

Robotprogrammering 25 Yhp
Mekatronik 25 Yhp
Lärande i arbete 2 50 Yhp
Polymera material, fördjupning 25 Yhp
Bearbetning av polymera material, fördjupning 25 Yhp
Lärande i arbete 3 25 Yhp
Examensarbete 25 Yhp

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.