Stödpedagog

Yh-utbildning som kombinerar teori och praktik – i samarbete med branschen. 1 år, 200 Yhp

Studieort: Oskarshamn/Värnamo

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Stödpedagog är ett framtidsyrke. Redan i dag är det svårt att rekrytera kompetent personal och stora pensionsavgångar kommer att göra nyutbildade stödpedagoger ännu mer attraktiva bland kommunala och privata aktörer.

Den här utbildningen är framtagen i nära samarbete mellan arbetsgivarna i regionen och Jönköping University, Hälsohögskolan i Jönköping, som också är huvudman för utbildningen. Det innebär att utbildningen väl uppfyller de krav på kunskap och kompetens som arbetsgivarna kräver. Utbildningen ges på distans, halvfart, under två år och kan därför kombineras med arbete på deltid. Den passar både dig som redan arbetar på till exempel stödboende inom området och för dig som vill in i yrket. När du är klar med utbildningen kan du arbeta med stöd till personer med funktionsnedsättning genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet. Under utbildningen till stödpedagog får du professionell kunskap om pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd. Du lär dig att skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Du får kunskaper om olika funktionsnedsättningar, deras orsaker och konsekvenser och hur man planerar individuellt vardagsstöd. Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga, samt lära dig hur du handleder kollegor och bedriver kvalitets- och utvecklingsarbete.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. En stor del av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute i en verksamhet. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagningöppnas i nytt fönster.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Läs merLäs mindre

Utbildningsort

Hälsohögskolan, Jönköping University är ansvarig utbildningssamordnare och Campus Värnamo och Nova Oskarshamn är genomförare av utbildningen. Utbildningen är en distansutbildning med studiegrupper i Värnamo eller Oskarshamn

Praktik

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute i en verksamhet (LIA, Lärande i arbete).

Efter utbildning

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som stödpedagog i privat och offentlig verksamhet.

Mer information

Omfattning:

40 veckor under två år

Nivå:

Yrkeshögskoleutbildning

Studietakt:

Helfart

Ort:

Värnamo eller Oskarshamn

Studieform:

Distansutbildning med träffar två dagar var tredje vecka i Värnamo eller Oskarshamn samt Lärande i arbete (LIA). Eftersom utbildningen bedrivs på två studieorter kommer varannan föreläsning att ske via videokonferens.

Språk:

Svenska

Programstart:

24 Augusti 2020

Sista anmälan:

15 april 2020

Behörighet:

Grundläggande behörighet, samt lägst betyg E (eller motsvarande kunskaper) i:

 • Socialt arbete, 200p och
 • Hälsopedagogik, 100p och
 • Kommunikation, 100p och
 • Pedagogiskt ledarskap, 100p och
 • Samhällskunskap 1a2, Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, 100p

eller

 • Etik och människans livsvillkor, 100p och
 • Hälsopedagogik, 100p och
 • Specialpedagogik 1, 100p och
 • Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, 100p och
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p och
 • Samhällskunskap 1a2, 50p

samt

 • minst ett års relevant yrkeslivserfarenhet, 100%, inom omsorg, socialt eller pedagogiskt arbete (deltidsarbete på minst 50% räknas om till heltid)

Om du inte uppfyller behörighetskraven har vi möjlighet att göra en individuell prövning av dina meriter.

Urval

Särskilt urvalsprov

Examen

Yrkeshögskoleexamen

 • Funktionsnedsättningar i helhetsperspektiv, 25 Yhp
 • Pedagogik och etik i yrkesrollen, 25­ Yhp
 • Kommunikation och välfärdsteknik, 25 Yhp
 • Individanpassat vardagsstöd, 25 Yhp
 • Dokumentation och kvalitetsarbete, 25 Yhp
 • LIA, 25 Yhp
 • Pedagogiskt och professionellt förhållningssätt, 25 Yhp
 • Examensarbete, 25 Yhp
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information