Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Eksjö
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning 3D-artist Technical, 400 yhp

Anmälan till utbildningen öppnar mars 2023.

För intresseanmälan till utbildningen se kontaktinfo under Kontakta oss längst ner på sidan.


Vill du jobba med digital 3D-modellering, visualisering, animering och bildhantering inom arkitektur, inredning och möbler, formgivning, produktvisualisering och reklam? Efter utbildningen kan du jobba med att programmera, scripta och optimera arbetsflöden för 3D-grafik för många olika skeden i arkitektur, inrednings- och formgivningsprocesser.­


Yrket som 3D-artist Technical är kreativt, strukturerat och problemlösningsorienterat. Yrkesroller efter genomförd utbildning kan vara Technical artist, Teknikutvecklare 3D, Teknisk visualiserare eller 3D-modellerare.


Efter utbildningen till 3D-artist Technical kan du medverka i och driva projekt och processer för att optimera, strukturera och effektivisera 3D-grafik samt lösa tekniska problem för visualisering av arkitektur, inredningar, möbler, produkter och bruksföremål för ett hållbart samhälle.

Utbildningen är utformad i samarbete med branschen och i utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Zynka/Semren Månsson AB, Lammhult, IKEA, NY Studio, Saga Production, Visulent, Hublys, KAREMA, Sightline, THULE Group samt Eksjö kommun Stadsbyggnadskontoret.

Undervisningen genomförs med yrkesverksamma arkitekter, Technical artists, konstnärer, visualiserare, 3D-artister och fotografer och den genomförs i studiomiljö på Campusi12 i Eksjö och söker likna en verklig arbetssituation som du kommer att möta i arbetslivet. Vi gör ett flertal studiebesök och studieresor.


Utbildningen är en blandning av tekniska färdigheter med digitala verktyg för modellering, visualisering och bildframställning för optimerade processer och kunskaper om den konstnärliga dimensionen i 3D- grafik utifrån dess syfte som kommunikation och beslutsunderlag. 3D-modellering, grafisk kommunikation, layout och bildframställning med postproduktion varvas med animation och rörlig bild. Immersiv teknik som VR (virtual reality) och AR (augmented reality) varvas med programmering, skriptning och optimering av processer och arbetsflöden.


Med dina kunskaper och färdigheter kommer du att kunna hantera, programmera, scripta och optimera arbetsflöden för 3D-grafik för många olika skeden i arkitektur, inrednings- och möbelformgivningsprocesser.


Du kommer att genomföra två praktikperioder på teknikkonsultföretag, arkitektkontor, inrednings- och möbelföretag, visualiseringsföretag eller bildbyråer under sammanlagt 20 veckor.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Campus i12 i Eksjö.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Eksjö
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2023
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Bild, 100 p med lägst betyg E
eller
- Medieproduktion 1, 100 p med lägst betyg E
eller
- Arkitektur - hus, 100 p med lägst betyg E
eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-YT079
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning 3D-artist Technical

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

År 1

 • Arkitektur, inredning och rum
 • 3D-modellering och visualisering
 • Digital bildhantering och postproduktion
 • Grafisk design och visuell kommunikation
 • Animation och rörlig bild
 • Optimering, processer och flöden
 • Gestaltande programmering
 • Interaktionsdesign och användarupplevelse


År 2

 • LIA I - (Lärande i arbete) Technical artist
 • Immersiva tekniker (XR)
 • Teknik- och verktygsutveckling
 • Projekt och projektledning
 • Examensarbete Technical artist
 • LIA II - (Lärande i arbete) Technical artist

Kontakta oss