Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Automationsingenjör - mjukvara, 400 yhp

Utbildningen till Automationsingenjör- mjukvara passar dig som är intresserad av automation och programmering och vill jobba med inom avancerad tillverkning.


Du kan få anställning som process- och/eller automationsingenjör. I yrkesrollen kan du får ansvar för att planera, utforma, testa, driftsätta, utveckla och förbättra automationsanläggningar. Du kan också jobba som eltekniker eller service-, och drifttekniker.


Utbildningen ger dig högt efterfrågade specialistkunskaper inom automation, programmering, IT-säkerhet och fjärrstyrning.

Den här utbildningen är utformad i samarbete med företag i det regionala näringslivet som har stort behov av kompetens. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat AFRY, 3 Button Group, ABB, AP & T, NPB Automation och Axelent.

Front Automation

Front Automation

Logotype Axellent

www.axelent.com

Logotype AP&T

www.aptgroup.com

Logotyp NPB

https://npb.se/

Utbildningen till Automationsingenjör- mjukvara ger dig specialistkunskaper inom automation och programmering. Du lär dig programmering av robotar och att hantera elkonstruktion inom process- och automationsområdet. Utbildningen ger färdigheter att driftsätta, planera och genomföra provning och testning, samt att genomföra service av el- och automationsanläggningar.

 

Under utbildningen får du fördjupade kunskaper om process- och automationsutveckling inom avancerad tillverkning och lära dig att konstruera och automatisera tillverkningsprocesser.

Du får även kunskaper inom ledarskap, maskinsäkerhet och konstruktion för att kunna arbetsleda och delta i projektgrupper.

 

Utbildningen sker i en av landets mest välutrustade och moderna robotverkstäder och lärarna har omfattande branscherfarenhet.

 

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

 

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Elektromekanik 100p , Mekatronik 1 100 p eller Fysik 1 Matematik 2 med lägsta betyget E eller motsvarade.
Behörighet: enligt motsvarande bedömning – xxx utifrån beslut från utbildningsledare/ledningsgrupp eller - motsvarande kunskaper eller - utifrån bedömning av reell kompetens, se mer info nedan, under Bedömning av kompetens.
Anmälningskod: HJ-YT078
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Automationsingenjör - mjukvara

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:

  1. Formell behörighet (Grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet).
  2. Motsvarande bedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet).
  3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
  4. Individuell bedömning - av ledningsgruppen att du har egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.

Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reella kompetens, punkt 3 och 4.) Om du är intresserad av en utbildning men, har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under antagning på JU.SE/YH

Antagning.

Kurser termin 1 - Poäng

Yrkesrollen och projektledning 25

Elkonstruktion 25

Mekatronik 25

Styrsystem 25

Kurser termin 2 Poäng

Reglerteknik 1 25

Maskinsäkerhet 25

LIA 1 – Process och automationsingenjör 25

Reglerteknik 2 25

Kurser termin 3 Poäng

Processteknisk matematik 25

Robotteknik 25

LIA 2 – Process och automationsingenjör 50

Kurser termin 4 Poäng

Avancerade styrsystem 25

Industriell IT 25

Examensarbete 25

LIA 3 – Process och automationsingenjör 25

Summa: 400Kontakta oss