Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-15
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning CNC-tekniker - Blått certifikat automation., 225 yhp

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom industriell produktion med fokus på skärande bearbetning. Du får de kunskaper som krävs för att efter utbildningen kunna certifiera dig mot branschens blåa certifikat. Utbildningen har utformats i samarbete med regionens ledande tillverkningsindustrier och branschorganisationer för att möta deras behov.


Utbildningens ledningsgrupp består av anställande företag med stort behov av den kompetens som utbildningen ger, bland annat från Edströms Maskiner AB, Husqvarna, Interal AB, SAAB AB och Östrand & Hansen.


Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina branschkunskaper med fokus på CNC och mekatronik. Kurserna omfattar bland annat ISO-programmering, robotstyrning av CNC-maskiner, mekatronik, projektledning och CAM-beredning. Du kommer att arbeta med de vanligaste CNC-programspråken, samt med mekatroniska system och robotsystem anpassade för CNC-maskiner.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan i Jönköping.


Efter utbildningen har du en fördjupad kunskap om tillverkningsprocessen och möjligheten att arbeta som avancerad CNC-tekniker. Du kan även jobba med installation och service av robotenheter anpassade för CNC-miljöer.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 225 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Elektromekanik, 100 p, Mekatronik 1, 100 p med lägst betyg G/E
eller
- Fordonsteknik - introduktion, 200 p med lägst betyg G/E
eller
- Datorstyrd produktion 1, 100 p, Produktionskunskap 1, 100 p med lägst betyg G/E
eller
- Teknik 1, 150 p med lägst betyg G/E
eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod: HJ-YT056
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning CNC-tekniker - Blått certifikat automation.
Tuition fee: Studieavgift första terminen: [object Object] SEK
Studieavgift: [object Object] SEK

Tuition fees do NOT apply for EU/EEA citizens or exchange students

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

  • CNC-teknikerns yrkesroll och projektledning, 25 Yhp
  • Automationsteknik, 25 Yhp
  • Produktionsteknik 1, 25 Yhp
  • LIA 1 – CNC-tekniker, 25 Yhp
  • Digital Produktion - Skärande, 25 Yhp
  • Bearbetning 1 Digital Produktion - Skärande Bearbetning 2, 25 Yhp
  • Produktionsteknik 2, 25 Yhp
  • Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yhp
  • LIA 2 – CNC-tekniker, 15 Yhp
  • Examensarbete, 10 Yhp

Kontakta oss