Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

event Kursstart: v. 34 2023
place Ort: Jönköping
access_time Längd: 400 Yhp - 2 års heltidsstudier
rotate_right Ansökningstid: 15 Mars 2023

Anmälan till utbildningen öppnar mars 2023 under förutsättning att utbildningen blir beviljad.

För intresseanmälan till utbildningen se kontaktinfo under Kontakta oss längst ner på sidan.

 

Denna utbildning ger dig spetskompetens som arbetsgivarna efterfrågar och ger goda möjligheter till arbete i den expansiva branschdataspelsbranschen. Dataspelsprogrammeraren är grunden i alla arbetsprojekt. Utan denna yrkeskår skapas inga nya dataspel.


Efter utbildningen kan du jobba som dataspelsprogrammerare (spelkonsol, dator, webb), dataspelsutvecklare, speltestare, dataspelsdesigner och 3D- grafiker inom dataspelsbranschen. Du kan då arbeta självständigt och i team i projekt med planering och utveckling av dataspel.


Under utbildningen lär du dig om programmering och felsökning, algoritmhantering, sounddesign och grafisk 2/3D- hantering, samt att kunna kommunicera lösningar inom ett programmering- eller studieområde på minst ett främmande språk.


Den här utbildningen har tagits fram i samarbete med Sveriges dataspelstillverkare och ger dig spetskompetens inom de områden som arbetsgivarna efterfrågar. Vid framtagandet av denna utbildning har samverkan skett med representanter från Dreamhack, Resolution Games, Lutra Interactive, Pixel tales AB Start stable, Cortopia Studios/Beyond Frames, Dimfrost studio, Thunderful Games, Piecec interactive AB, Devant, Turborilla, Mindark.

Under utbildningen kommer du få kunskap om dataspelsutvecklarens yrkesroll och arbetsuppgifter. Du får specialiserad kunskap avseende val av plattformar för kommunikation och dataspelsutveckling. Du lär dig om modeller för färgsättning och komposition som används inom spelgrafik, de tekniska krav, kvalitetskriterier som ställs på animationer och design av rörelse inom dataspel.

Under utbildningen kommer du få medverka i team med programmerare, ljudtekniker och designers. Du får programmera, skapa effekter, ljussättning och tredimensionella miljöer i de vanligaste spelmotorer. Du övar också på att utveckla och förnya befintliga spelkoncept och miljöer, att hantera animering i spelmiljöer. Under utbildningen lär du dig om hantering av köpplattformar, sounddesign och varierade spelmotorer.

 

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

 

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

 

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköping kommun.

 

event Kursstart: v. 35 2023
local_library Studieform: Campus
place Ort: Jönköping
rotate_right Studietakt: 400 Yhp 2 års heltidsstudier

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

Kurser

 • Dataspelsprojekt 1
 • Dataspelsprojekt 2
 • Dataspelsprojekt 3
 • Datastrukturer och algoritmer
 • Examensarbete
 • Grafisk programmering
 • LIA 1
 • LIA 2
 • LIA 3
 • Linjär Algebra
 • Nätverk och datorkommunikation
 • Programmering C++ Introduktion
 • Programmering C++ och C# fördjupning
 • Projektledning och portfolioutveckling
 • Yrkesrollen och grundläggande programmering

Kontakta oss