Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

event Kursstart: v. 35 2023
place Ort: distans - med fysiska träffar i Värnamo
access_time Längd: 400 Yhp 2 års heltidsstudier
rotate_right Ansökningstid: mars 2023

Anmälan till utbildningen öppnar mars 2023 under förutsättning att utbildningen blir beviljad.

För intresseanmälan till utbildningen se kontaktinfo under Kontakta oss längst ner på sidan.

 

Efter utbildningen till Försäkringsrådgivare kan du arbeta i roller som försäkringsrådgivare, förmedlingsassistent, skadereglerare och riskbedömare. Du har kunskap om försäkringsförmedlingssed samt gällande regelverk och lagar. Du kan då jobba som specialist i en självständig roll i en efterfrågad bransch.


Den här utbildningen är utformad i samarbete med regionens tillverkningsindustri och ger dig spetskompetens inom de områden som arbetsgivarna efterfrågar. I framtagandet av utbildningen har representanter från följande arbetsgivare ingått Länsförsäkringar Skaraborg, Trygg Hansa, Länsförsäkringar Östgöta, Länsförsäkringar Jönköping, Länsförsäkringar Blekinge, SEB, Harlin & Görsson AB (Hjerta Småland) samt Elsa Försäkring AB.


Under utbildningen bygger du kompetens mot att förmedla och distribuera försäkringar baserat på kundens behov. Du kartlägger, utvärderar och analyserar kundens risksituation samt ekonomiska situation. Du övar dig på att tolka och tillämpa gällande lagar och regler för försäkringsmarknaden och att använda relevanta digitala verktyg för yrkesrollen. Du får kompetens motsvarande Insuresec licenstest för liv, sak och person eller Finanskompetens certifieringar Försäkringsdistribution Liv bas och Försäkringsdistribution Sak bas.

 

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

 

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

 

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Campus Värnamo, Värnamo kommun.

event Kursstart: v. 35 2023
local_library Studieform: distans med fysiska träffar
place Ort: Värnamo
rotate_right Studietakt: 400 Yhp - 2 års heltidsstudier
rotate_right Ansökningstid: mars 2023

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:

 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.

Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

Kurser

 • Affärsmannaskap och försäljning
 • Affärsmannaskap och rådgivning
 • Examensarbete
 • Introduktion till försäkringsrådgivning
 • Juridik för försäkringsrådgivare
 • Liv- och pensionsförsäkring
 • Liv- och pensionsförsäkring, fördjupning
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Sakförsäkring - företag
 • Sakförsäkring - privat

Kontakta oss