Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-15
Programstart: Höst 2022
Ort: Värnamo
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Kvalificerad 3D-printtekniker, 400 yhp

Med helhetskompetens inom 3D-printteknik kommer du att ha en nyckelroll i framtidens tillverkande företag – både inom produktutveckling med prototypframtagning samt inom serieproduktion. Utbildningen ger dig även kunskaper inom produktionsoptimering, 3D-scanning, underhåll, affärsrelationer och omvärldsbevakning.


Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med företag inom tillverkningsindustrin så att den direkt svarar mot branschens kompetensbehov. I utbildningens ledningsgrupp ingår bl.a. Bondtech, Prototal, Thule och PLM. Utbildningen omfattar många praktiska moment där du kommer att få använda den senaste tekniken och bygga upp kunskap för att förbereda, bereda och utföra 3D-printing, scanning samt efterbearbetning och underhåll. Undervisningen äger rum i Campus Värnamos välutrustade Teknikcenter. Du kommer också att få lära dig CAD för att kunna optimera och konstruera för 3D-printing.


Som 3D-printtekniker arbetar du ofta i team och under utbildningen uppmuntras du att utveckla din förmåga att samarbeta, jobba lösningsfokuserat och ta eget ansvar. Du får förståelse för gruppdynamikens betydelse för projektets resultat. Dina kunskaper om teknik- och materialval ur ett hållbarhetsperspektiv kommer att vara strategiskt viktiga för din framtida arbetsgivares konkurrenskraft och lönsamhet. Därför lägger vi också starkt fokus på hållbarhetsperspektivet och utvecklar dina kunskaper om hållbar produktion och hållbara material.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Campus Värnamo.

 

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta med hela 3D-printprocessen och att göra teknik- och materialval ur ett hållbarhetsperspektiv. Som specialist inom området kan du söka jobb som 3D-printtekniker, konstruktör, produktionstekniker eller underhållstekniker inom 3D-printing och additiv tillverkning.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke, och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Stora delar av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Värnamo
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Datorteknik 1a
eller
- Teknik 1
eller
- Industritekniska processer 1
med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Kvalificerad 3D-printtekniker

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

År 1

Grundkurs för 3D-printning och additiv tillverkning 50 Yhp
3D-printteknik 1 25 Yhp
LIA 1 25 Yhp
Material och miljö 25 Yhp
Optimering och konstruktion 1 25 Yhp
3D-printteknik 2 25 Yhp
LIA 2 25 Yhp

År 2

3D-printteknik 3 25 Yhp
Produktionsekonomi och underhåll 25 Yhp
Optimering och konstruktion 2 25 Yhp
LIA 3 25 Yhp
3D-printteknik 4 50 Yhp
LIA 4 25 Yhp
Examensarbete 25 Yhp

Kontakta oss