Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2021-03-15 - 2021-04-15
Programstart: Höst 2021
Ort: Tibro
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Produktionsledning industriell träbyggnation, 200 yhp

Vi bygger fler och fler byggnader i trä, och industriell träbyggnation blir en allt viktigare del i omställningen till en hållbar miljö. Med en utbildning inom produktionsledning får du kompetens att hantera den industriella träbyggnadsprocessen. Utbildningen ger dig även spetskompetens inom systematiskt förbättringsarbete och styrmodeller.

 

Med kompetens inom planering, styrning och hantering av den industriella träbyggnadsprocessen spelar du efter den här utbildningen en nyckelroll i arbetsledningen av byggprojekt ute på arbetsplatsen. Därför fokuserar denna utbildning mycket på att utveckla dina ledaregenskaper, byggtekniska kompetenser och kunskap om byggande i trä samt kvalitets- och miljöstyrning.

 

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med företag inom träindustrin så att den direkt svarar mot branschens kompetensbehov. Den omfattar många praktiska moment där du kommer att få lära dig hur man ansvarar för den industriella träbyggnationsprocessen. Du kommer få kunskaper om hur man hanterar och samordnar installationer, leder arbetsgrupper, tillämpar lagar och regelverk samt utför systematiskt förbättringsarbete. Yrkesrollen består av att arbeta ihop med andra, så du lär dig även mycket kommunikation och projektledning inom yrket.

 

Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningssamordnare. Utbildningen bedrivs i samarbete med Träcentrum och är förlagd till Nässjö och Tibro.

 

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa på sidan för Antagning.

 

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke, och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Stora delar av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som arbetsledare på montagearbetsplats eller en produktionsenhet, montageledare, montageplatschef eller produktionsledare.

Du kommer kunna arbeta med all typ av ledning och styrning inom industriell träbyggnation, och leda olika typer av arbetsgrupper.

Programmet Produktionsledning industriell träbyggnation ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 200 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Tibro
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2021
Behörighet: Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-YTT62
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Produktionsledning industriell träbyggnation

Kontakta oss

Jag vill bli kontaktad och få mer information om utbildningen
Jag vill få ett meddelande när antagningen till utbildningen öppnar