Produktionsteknik – Trä, möbler och inredning

Yh-utbildning som kombinerar teori och praktik – i samarbete med branschen. 1,5 år, 300 Yhp

Studieort: Nässjö

Programstart: Januari 2021

Småland och Västergötland är den svenska möbelindustrins hjärta – här finns majoriteten av Sveriges starka varumärken. Utbildningsorter är Nässjö och Tibro och utbildningen sker i nära samarbete med din nuvarande eller framtida arbetsgivare. Du som deltagare kan antingen vara någon som redan arbetar i ett företag inom trä, möbel och inredning eller någon som är intresserad av att komma in i en av de viktigaste branscherna i Sverige.

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med företag inom trä- och möbelindustrin så att den direkt svarar mot branschens kompetensbehov och möter branschens efterfrågan på produktionsteknisk kompetens med specifika kunskaper inom trä, möbler och inredning. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp med representanter från näringslivet, från företagen  Hjältevadshus, ITAB, Jeldwen, Kinnarps, Ljungsåsa, Nobia, Träcentrum, Vedum, WOG. Näringslivssamverkan sker också med studiebesök samt genom att externa föreläsare besöker oss på lektionerna. Det innebär att du under hela utbildningen kommer att ha nära kontakt med branschföretag och företrädare.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke, och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Stora delar av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Förutom LIA på företag finns på Träcentrum unika möjligheter att arbeta i skarpa projekt under utbildningen, genom stipendium från Öhrskogsstiftelsen.

På en YH-utbildning kan vardagspusslet fortfarande gå ihop. Vi kommer att göra allt vi kan för att du i så stor utsträckning som möjligt ska kunna kombinera studierna med familj och jobb. Träcentrum i Nässjö ansvarar genomförandet av utbildningen som ges tillsammans med Tekniska högskolan i Jönköping. Studieplatser finns både på Träcentrum i Nässjö och på Kompetenscenter i Tibro. Utbildningen kommer att genomföras delar av veckan på skolan och delar av veckan på något av trä och möbelföretagen i vårt fantastiska nätverk.

Efter examen har du möjlighet att jobba som produktionstekniker, produktionsplanerare, kvalitetstekniker eller produktionsledare i branschen.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningssamordnare. Utbildningen är förlagd till Träcentrum i Nässjö eller Kompetenscenter i Tibro

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute på ett företag (LIA, Lärande i arbete).

Efter avslutad utbildning har du kompetensen att söka jobb som produktionstekniker, produktionsplanerare, kvalitetstekniker eller produktionsledare inom trä- och möbelindustrin.

Mer information

Läs mer om utbildningen hos Träcentrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 300 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Nässjö
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Programstart: Våren 2021
Sista anmälan: 2020-10-15
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Produktionskunskap 1 med lägst betyget E/3/G
eller
- Finsnickeri 1 med lägst betyget E/3/G
eller motsvarande kunskaper.
Urval:
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Produktionsteknik - Trä, möbler och inredning

Utbildningstillfälle i Tibro

Yrkesrollen och produktionsteknisk introduktion 25 Yhp
Produktionsekonomi 25 Yhp
Projekt och ledarskap 25 Yhp
Lärande i arbete 1 25 Yhp
Träindustriell produktionsteknik 1 25 Yhp
Kalkylering och budgetering 25 Yhp
Träindustriell produktionsteknik 2 25 Yhp
Lärande i arbete 2 25 Yhp
Träindustriell produktionsteknik 3 25 Yhp
Lärande i arbete 3 25 Yhp
Träindustriell produktionsteknik 4 25 Yhp
Examensarbete 25 Yhp