Yh Urvalsprov

En Yh-utbildning har ett begränsat antal platser. Om många söker samma utbildning görs därför ett urvalsprov.

För varje utbildning tas ett beslut om det krävs ett urvalsprov efter sista ansökningsdagen. Om det blir ett urvalsprov för någon av de utbildningar som du har sökt till kommer du att bli kallad. Om du inte blir kallad krävs det inget urvalsprov för att bli antagen. Om du har sökt till flera utbildningar kan du använda samma prov vid flera urval – du behöver alltså då bara skriva provet en gång. (undantaget för detta är utbildningen Vårdadministration, som har ett eget prov).

OBS: Med anledning av den rådande pandemin kommer provet att genomföras digitalt. Om det blir aktuellt med ett urvalsprov för din utbildning kommer du att få en kallelse, samt mer information. Urvalsprovet för Vårdadministration kommer dock att ske på plats på campus i Jönköping.

Kallelse till urvalsprov som har skickats till berörda sökande finns även i PDF här!PDF

Datum för urvalsprov

Om du blir kallad till urvalsprov kommer du få välja att delta på ett av följande två tillfällen:

Urvalsprov tillfälle 1

3 juni 2020, 15.00

Urvalsprov tillfälle 2

10 juni 2020, 11.00

Urvalsprov Vårdadministration

Flera tillfällen enl. kallelse

Urvalsprov Korta utbildningar

18 juni 2020, 11.00

 

Sidan uppdaterad