CNC-teknik automation

En spetsad Yh-utbildning för dig som är yrkesverksam. 1 termin på helfart, 90 Yhp

Studieort: Distans med veckoträffar i Jönköping

Programstart: Utbildningen har inga fler starter

Tillverkningsföretagen i Jönköpingsregionen är marknadsledande på skärande bearbetning och efterfrågan på kompetens inom CNC-teknik är stor. Med den här korta utbildningen riktad till dig som idag arbetar inom industrin får du möjlighet att ta ett nytt steg.

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom industriell produktion med fokus på skärande bearbetning och bearbetningsmaskiner. Utbildningen har utformats i samarbete med regionens ledande tillverkningsindustrier och branschorganisationer för att möta deras behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Edströms Maskiner AB, Husqvarna, Interal AB, Ekets Uppåkra AB och Östrand & Hansen. Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina branschkunskaper med fokus på CNC och mekatronik.

Kurserna omfattar bland annat ISO-programmering för CNC-styrda multifunktionsmaskiner, robotstyrning av CNC-maskiner, CAM-beredning och service av CNC-maskiner. Du kommer att arbeta i tredimensionella CAD-system, CAM-system och med de vanligaste CNC-programspråken och robotsystem anpassade för CNC-maskiner. Skolan har en av landets bäst utrustade CNC- och robotverkstäder med lärare som har lång branscherfarenhet. Efter utbildningen har du en fördjupad kunskap om tillverkningsprocessen och möjligheten att arbeta i en avancerad CNC-miljö.

Utbildningen består av tre kurser som genomförs som heltidsstudier.

 

Kurser

CNC-teknik (40 Yhp)

Den studerande skall få fördjupade kunskaper inom CNC-teknik och där närliggande områden.

Innehåll:

 • Utnyttja Digital mätteknik
 • Fördjupad kunskap i ISO-programmering
 • Underprogram
 • Programmering 4:axel
 • CAM-beredning
 • Hantera solider
 • Skapa NC koder
 • Simulering av verktygsbanor och arbetsflöden

 

CAM-beredning (20 Yhp)

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter i CAM-beredning.

Innehåll:

 • CAM-beredning
 • Hantera solider
 • Skapa NC koder
 • Simulering av verktygsbanor och arbetsflöden
 • Beredningsstategier

 

Praktisk Robothantering (30 Yhp)

Kursen syftar till att ge kunskaper om och färdigheter i praktisk hantering av vanligt förekommande robotteknik och robotceller som används tillsammans med CNC-maskiner.

Innehåll:

 • Felsökning och enklare service av robotcell
 • Enklare justering och programmering av robotenhet
 • Lämplig utrustning och tillbehör
 • Visionteknik


När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa om här!

 

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningssamordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan Jönköping. Utbildningen sker på distans, med fysiska tillfällen i Jönköping.

Utbildningen är utformad så att du kontinuerligt ska kunna tillämpa dina nya kunskaper i praktiken på din arbetsplats.

Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta i en avancerad CNC-miljö med ISO-programmering, CAM-beredning och robotstyrning av CNC-maskiner.

Mer information

Omfattning:

18 veckor

Nivå:

Yrkeshögskoleutbildning

Studietakt:

Helfart

Ort:

Jönköping

Studieform:

Distansförlagd med fysiska träffar två dagar i veckan

Språk:

Svenska

Programstart:

11 januari 2021

Sista anmälan:

15 oktober 2020

Behörighet:

Grundläggande behörighet, samt något av följande:

 • godkänt betyg i följande gymnasiekurser eller motsvarande kunskaper: Cad 1, 50 p, datorstyrd produktion 1, 100 p från industritekniska programmet eller motsvarande kompetens.

eller

 • yrkeserfarenhet av arbete i CNC-miljö, motsvarande minst 2 års heltidsarbete.

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning av dina meriter.

Urval

Särskilt urvalsprov

Examen

Ingen examen. Diplom utfärdas.

CNC-teknik, 40 Yhp

Syfte:

Syftet med kursen är att den studerande skall få fördjupade kunskaper inom CNC-teknik. Den studerande får kunskaper om ISO-programmering, mätteknik, metoder, service och underhåll.

Innehåll:

 • Utnyttja Digital mätteknik
 • Fördjupad kunskap i ISO-programmering
 • Underprogram
 • Programmering 4:axel
 • CAM-beredning
 • Hantera solider
 • Skapa NC koder
 • Simulering av verktygsbanor och arbetsflöden

CAM-beredning, 20 Yhp

Syfte:

Syftet med kursen är att den studerande skall få grundläggande kunskaper och färdigheter i CAM-beredning vid 3-axlig fräsning. Den studerande skall efter kursen kunna hantera solider från CAD-system och skapa NC-kod och simulera verktygsbanor.

Innehåll:

 • CAM-beredning
 • Hantera solider
 • Skapa NC koder
 • Simulering av verktygsbanor och arbetsflöden
 • Beredningsstategier

Praktisk robothantering, 30 Yhp

Syfte:

Under kursen får den studerande tillämpbara kunskaper i robotteknik och programmering av robotceller applicerbara till CNC maskiner. Den studerande får utveckla sin förmåga att analysera robotsystem och få en god överblick av olika typer av robotceller. Den studerande lär sig även att bedöma flexibilitet, stabilitet, funktion och driftssäkerhet inom dagens robotteknik.

Innehåll:

 • Felsökning och enklare service av robotcell
 • Enklare justering och programmering av robotenhet
 • Lämplig utrustning och tillbehör
 • Visionteknik