Den digitaliserade byggprocessen

En spetsad Yh-utbildning för dig som är yrkesverksam. 1 termin på halvfart, 50 Yhp

Studieort: Distans med träffar i Jönköping

Programstart: Våren 2021

Byggbranschens arbetssätt förändras nu snabbt med alltmer genomgripande digitalisering och ökad komplexitet i projekten.
Tekniska Högskolan i Jönköping har därför tillsammans med Jönköpings läns Byggmästareförening och Byggföretagen tagit fram denna utbildning för att möta branschens kompetensutvecklingsbehov.

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet från byggbranschen och vill uppdatera din kompetens med spetskunskaper för att kunna vara framgångsrik även i morgondagens byggprojekt.

Utbildningen är utformad i nära samarbete med den regionala byggindustrin för att möta branschens behov. I utbildningens ledningsgrupp finns representanter från bland annat Asplunds Bygg, Brantås Bygg, NCC, PEAB, Skanska, Byggmästar'n i Skåne, NIMAB, Servicekuben, PEAB, Thage & Söner, Ledarna samt Byggföretagen. De lokala medlemsföretagen inom Byggföretagen Syd är viktiga samarbetspartners i arbetet med att säkerställa kvaliteten i utbildningen.

Utbildningen kommer att ge dig en djup förståelse för de möjligheter och utmaningar som en digitaliserad byggprocess skapar. Du kommer att få utbildning i branschen vanligt förekommande digitala verktyg men även i hur den alltmer komplexa och internationaliserade byggmarknadens utmaningar kan hanteras. Utbildningen är tänkt som kompetensutveckling för redan yrkesverksamma och är utformad för att kunna kombineras med ditt nuvarande arbete.

Utbildningen består av två kurser om vardera 10 veckors halvtidsstudier på distans:

Den digitaliserade byggproduktionen – verktyg och metoder 25 Yhp

Kursen syftar till att ge kompetens att praktiskt hantera en digitaliserad byggentreprenad.

Innehåll:

 • Byggnadsinformationsmodellering (BIM)
 • Digitala arbets- och samarbetslösningar för byggsektorn
 • Implementering av digitala verktyg i byggentreprenader
 • Möjligheter och risker med digitaliserade byggentreprenader
 • Kunskapsöverföring

Samverkan i ett byggprojekt 25 Yhp

Kursen syftar att till den studerande ska ha färdigheter att praktiskt samverka med entreprenadens intressenter.

Innehåll:

 • Metoder, redskap och strategier för samverkan
 • Samverkan i en internationaliserad projektmiljö
 • Partnering, underentreprenörer och intressenter
 • Digitalisering och samverkanseffekter
 • Relevanta lagar och regler

 

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa om här!

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningssamordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) och Jönköpings Läns Byggmästareförening. Utbildningen sker på distans, med totalt fem fysiska tillfällen i Jönköping.

Utbildningen är utformad så att du kontinuerligt ska kunna tillämpa dina nya kunskaper i praktiken på din arbetsplats.

Efter avslutad utbildning ska du som arbetsledare inom bygg och anläggning kunna arbeta mer digitaliserat, samt kunna samverka digitalt med olika aktörer inom byggprocessen.

Mer information

 • För mer information, kontakta Mikael Granlund, Byggföretagen
  mikael.granlund@byggforetagen.se, 0708 – 36 83 20

Omfattning:

20 veckor

Nivå:

Yrkeshögskoleutbildning

Studietakt:

Halvfart

Ort:

Jönköping

Studieform:

Distansförlagd med enstaka fysiska träffar

Språk:

Svenska

Programstart:

 Mars 2021

Sista anmälan:

15 oktober 2020

Behörighet:

Grundläggande behörighet, samt något av följande:

 • för byggentreprenad relevant eftergymnasial utbildning motsvarande minst två års heltidsstudier med godkända betyg

eller

 • relevant arbetslivserfarenhet av arbetsledning eller funktionsansvar inom byggentreprenad eller närliggande områden motsvarande sex års heltidsarbete

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning av dina meriter.

Urval

Särskilt urvalsprov

Examen

Ingen examen. Diplom utfärdas.

Det digitaliserade byggprojektet – verktyg och metoder, 25 Yhp

Syfte:

Kursen syftar till att ge kompetens att hantera en digitaliserad byggentreprenad. Den
studerande ska erhålla färdigheter i några, i branschen vanligt förekommande, digitala
verktyg. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om och förståelse för
hur digitala verktyg kan användas för ökad effektivitet och måluppfyllelse i
byggentreprenader.

Innehåll:

 • Byggnadsinformationsmodellering (BIM)
 • Digitala arbets- och samarbetslösningar för byggsektorn
 • Implementering av digitala verktyg i byggentreprenader
 • Möjligheter och risker med digitaliserade byggentreprenader
 • Kunskapsöverföring

Samverkan i ett byggprojekt, 25 Yh

Syfte:

Kursen syftar till att den studerande ska få kunskap om villkoren för hur samverkan
mellan en byggentreprenads aktörer kan bedrivas för ökad måluppfyllnad i de uppsatta
kvalitets-, ekonomi- och hållbarhetsmålen. Efter avslutad kurs ska den studerande ha
färdigheter att praktiskt samverka med entreprenadens intressenter. Kursen behandlar
byggentreprenadens olika faser från planering, till genomförande, överlämnande och
förvaltning.

Innehåll:

 • Metoder, redskap och strategier för samverkan
 • Samverkan i en internationaliserad projektmiljö
 • Partnering, underentreprenörer och intressenter
 • Digitalisering och samverkanseffekter
 • Relevanta lagar och regler