Hållbar interkulturell kompetens

En spetsad Yh-utbildning för dig som är yrkesverksam. 1 termin på halvfart, 50 Yhp

Studieort: Distans med träffar i Värnamo eller Oskarshamn

Programstart: September 2020

Är du intresserad av att lära dig mer om olika kulturer och hur vi hanterar olika kulturkrockar? Funderar du på hur vi kan kommunicera på ett bättre sätt för att förstå varandra och minska risken för missförstånd och konflikter?

Kurspaketet riktar sig till dig som arbetar med människor från olika kulturer. Upplägget är särskilt anpassat så att du kan kombinera arbete och studier. En bra möjlighet till kompetensutveckling inom din yrkesroll!

I kurspaketet Hållbar interkulturell kompetens ingår följande två delkurser:

Kultur och mångfald, 25 Yhp

Här får du kunskap om kulturella och sociala förhållanden i andra länder, kulturella olikheter och likheter. Du får även kunskaper hur egna attityder och värderingar har betydelse för ett professionellt förhållningssätt i ditt arbete.

Moment som ingår i kursen:

 • Egen identitet, kultur, attityd och värderingar
 • Skillnader i attityder, normer och värdegrunder t ex individ kontra familj i olika kulturer
 • Människosyn och livsåskådningar
 • Genusperspektiv
 • Hederskultur

Interkulturell kommunikation, 25 Yhp

I denna del av kurspaketet får du få kunskap om olika samtalsmetoder och teorier kring samtal och kommunikation ur ett interkulturellt perspektiv.

Moment som ingår i kursen:

 • Samtalsmetodik
 • MI
 • KASAM
 • Samtalsstrategier utifrån ett interkulturellt perspektiv

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa om här!

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping är ansvarig utbildningssamordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Campus Värnamo. Utbildningen sker på distans, med fysiska tillfällen i Värnamo.

Utbildningen är utformad så att du kontinuerligt ska kunna tillämpa dina nya kunskaper i praktiken på din arbetsplats.

Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta inkluderande med kommunikation i din yrkesroll, med särskilt fokus på interkulturell hållbarhet.

Mer information

Omfattning:

20 veckor

Nivå:

Yrkeshögskoleutbildning

Studietakt:

Halvfart

Ort:

Värnamo eller Oskarshamn

Studieform:

Distansförlagd med enstaka fysiska träffar

Språk:

Svenska

Programstart:

14 september 2020

Sista anmälan:

1 juni 2020

Behörighet:

Grundläggande behörighet, samt något av följande:

 • godkänt betyg i följande gymnasiekurser eller motsvarande kunskaper: Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, samt Samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller Samhällskunskap 1b

samt

 • Minst ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete med människor från olika kulturer inom utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna.
  Deltid på minst 50 % räknas om till heltid.

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning av dina meriter.

Urval

Särskilt urvalsprov

Examen

Ingen examen. Diplom utfärdas.

 • Kultur och mångfald, 25 Yhp
 • Interkulturell kommunikation, 25 Yhp