Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2021
Examen: Utbildningen ger ingen examen., 50 yhp

Kurspaketet riktar sig till dig som arbetar med människor från olika kulturer. Upplägget är särskilt anpassat så att du kan kombinera arbete och studier. En bra möjlighet till kompetensutveckling inom din yrkesroll!

I kurspaketet Hållbar interkulturell kompetens ingår följande två delkurser:

 

Kultur och mångfald, 25 Yhp

Här får du kunskap om kulturella och sociala förhållanden i andra länder, kulturella olikheter och likheter. Du får även kunskaper hur egna attityder och värderingar har betydelse för ett professionellt förhållningssätt i ditt arbete.

Moment som ingår i kursen:

  • Egen identitet, kultur, attityd och värderingar
  • Skillnader i attityder, normer och värdegrunder t ex individ kontra familj i olika kulturer
  • Människosyn och livsåskådningar
  • Genusperspektiv
  • Hederskultur

 

Interkulturell kommunikation, 25 Yhp

I denna del av kurspaketet får du få kunskap om olika samtalsmetoder och teorier kring samtal och kommunikation ur ett interkulturellt perspektiv.

Moment som ingår i kursen:

  • Samtalsmetodik
  • MI
  • KASAM
  • Samtalsstrategier utifrån ett interkulturellt perspektiv

 

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerandeär du också berättigad till stöd från CSN.


Utbildningsort

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping är ansvarig utbildningssamordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Campus Värnamo. Utbildningen sker på distans, med fysiska tillfällen i Värnamo.

Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta inkluderande med kommunikation i din yrkesroll, med särskilt fokus på interkulturell hållbarhet.

Utbildningen är utformad så att du kontinuerligt ska kunna tillämpa dina nya kunskaper i praktiken på din arbetsplats.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 50 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Halvfart
Ort: Värnamo
Studieform: Distans
Programstart: Hösten 2021
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- godkänt betyg i Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2 och Samhällskunskap 1a1 och 1a2 alternativt Samhällskunskap 1b samt
- minst ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete med människor från olika kulturer inom utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna
eller motsvarande kunskaper.
Examen: Utbildningen ger ingen examen.

Studieorter

Ort: Värnamo
Ort: Oskarshamn

Kontakta oss