event Kursstart: v. 40 2022
place Ort: Nässjö alt Tibro
clear_all Nivå: YH-Utbildning
access_time Längd: 6 lektioner per vecka 40-50
rotate_right Ansökningstid: 15 augusti till 15 september

När du läser kursen TRÄINDUSTRIELL PRODUKTIONSTEKNIK 4 - Automation & digitalisering får du specialistkompetens som efterfrågas av branschen. Utbildningens upplägg gör att du kan kombinera studierna med arbete och ger en fantastisk möjlighet för företag som vill kompetensutveckla sina
medarbetare.


Under utbildningsveckorna deltar du i undervisning på plats i något av våra lärcentra ca 6 lektioner per vecka. Övrig tid genomförs utbildningen genom enskilt arbete och praktisk tillämpning av uppgifter på din arbetsplats. Studieupplägget ger goda möjlighet att tillämpa ny kunskap direkt på arbetsplatsen.

TRÄINDUSTRIELL PRODUKTIONSTEKNIK 4 Automation & digitalisering är en del av PRODUKTIONSTEKNIK - TRÄ, MÖBLER OCH INREDNING.

Kursen TRÄINDUSTRIELL PRODUKTIONSTEKNIK 4 - Automation & digitalisering är framtagen på efterfrågan från företag i branschen för att möta de krav som framtiden ställer på produktionsteknik inom Träindustrin. Företag som medverkat i detta arbete är bland annat: Kinnarps, Ljungsåsa, Wog Trä, Nobia, Jeld Wen samt Itab.

Kursen TRÄINDUSTRIELL PRODUKTIONSTEKNIK 4 - Automation & digitalisering ger dig kunskap och förståelse för automation, digitalisering och robotteknik samt dess betydelse för en effektiv träindustriell
produktion. Under kursen lär du dig hur hur robotar och automatiserade system samverkar och hur du kan kommunicera med både experter och kollegor inom området på såväl svenska som engelska.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Träcentrum i Nässjö.Utbildningen ges vid: Tekniska Högskolan
style Utbildningstyp: YH-Utbildning
verified_user Behörighet: Allmän behörighet och Särskilda förkunskaper: Produktionskunskap 1, 100 yhp med lägst betyget E eller Finsnickeri 1, 200 yhp med lägst betyget E, eller motsvarande kunskaper
vpn_key Anmälningskod: HJ-Y1463
event Kursstart: v. 40 2022
local_library Studieform: Lärcentra
place Ort: Nässjö alt Tibro
rotate_right Studietakt: En dag per v under v 40-50 på Lärcenter
clear_all Nivå: YH-Utbildning
data_usage Omfattning: 25 yhp
language Språk: svenska, kursmaterial och föreläsningar på engelska kan förkomma
access_time Längd: v 40-50
rotate_right Ansökningstid: ansökan är öppen nu till 15 September

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


  • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
  • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
  • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
  • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.

 

Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.


Kontakta oss