event Kursstart: v. 40 2022
place Ort: Jönköping alt Växjö
clear_all Nivå: YH-Utbildning
access_time Längd: vecka 40-44
rotate_right Ansökningstid: 15 augusti till 2 oktober

När du läser kursen MASKINSÄKERHET- Process- och automationsingenjör får du specialistkompetens som efterfrågas av branschen. Utbildningens upplägg gör att du kan kombinera studierna med arbete och ger en fantastisk möjlighet för företag som vill kompetensutveckla sina
medarbetare.


Under utbildningsveckorna deltar du i undervisning på plats i något av våra lärcentra ca 6 lektioner per vecka. Övrig tid genomförs utbildningen genom enskilt arbete och praktisk tillämpning av uppgifter på din arbetsplats. Studieupplägget ger goda möjlighet att tillämpa ny kunskap direkt på arbetsplatsen.

 

Kursen syftar till att ge färdigheter för att kunna konstruera och justera maskinenheter utifrån
gällande maskinsäkerhetsregelverk. Vidare syftar den till att självständigt kunna analysera och
prioritera åtgärder för att säkra upp en maskinenhet.

 

Kursen ger även kunskaper gällande styrdokument, maskinsäkerhetföreskrifter samt olika metoder för att förhindra olyckor. Den studerande skall efter avslutad kurs klara av att ta fram åtgärdsplaner och välja utrustning för att säkra maskinceller.

MASKINSÄKERHET- Process- och automationsingenjör är en del av AUTOMATIONSINGENJÖR - MJUKVARA

Kursplan

Kontakta oss