event Kursstart: 25 september 2023
place Ort: distans med fysiska träffar
clear_all Nivå: YH-Utbildning
access_time Längd: 20 yhp motsvarar 4 veckors heltidsstudier, studietakt 25% av heltid
rotate_right Ansökningstid: 24 april till 22 september

Kursen Pressgjutning lättmetall är en utbildning för dig som har yrkeserfarenhet från gjuteribranschen eller liknande verksamhet och vill utveckla dig inom yrket. Under utbildningen lär du dig att optimera en pressgjutningsprocess för ökad kvalitet och produktivitet.


Kursen är utformad tillsammans med branschens företag och är upplagd för att kunna kombineras med arbete.

Upplägg:
• Kursen inleds och avslutas med fysiska träffar under en hel dag med studiebesök och föreläsningar

• Utbildningen utgörs sedan av föreläsningar på distans (TEAMS) med ett föreläsningstillfälle i veckan. Föreläsningarna spelas in så även om du jobbar exempelvis skift kan följa utbildningen .
En timma i vecka finns även föreläsare tillgängliga som stöd om du har frågor.

• Uppgifter: Veckas quiz, grupp- och diskussionsuppgifter och slutexamination på det egna företaget.


I samverkan med RISE och Gjuteriföreningen genomför vi en utbildning som ger dig en fördjupad
och specialiserad kompetens inom pressgjutning. Utbildningen har tagits fram i samverkan med företag i branschen för att möta de kompetensbehov som finns. I utbildningen samverkar företag från bland annat: AGES Kulltorp AB, LP Pressgjuteri AB, International Aluminium Casting Tenhult AB, International Aluminium Casting Ankarsrum AB, International Aluminium Casting Hultsfred AB, International Aluminium Casting Gredby AB, AB Lundbergs Pressgjuteri, Svensk Tryckgjutning AB, Volvo Cars och Gjuteribolaget i Bredaryd AB.

Under utbildning lär du dig att ansvara för pressgjutningsprocessen och kringutrustning. Du får kompetens som gör att du kan leverera produkter med fokus på komponenters kvalitetskrav och effektiva processer. Du lär dig också att hantera kvaltitetskontroller samt att efterleva regler avseende hälsa, säkerhet och miljöskyddsåtgärder.


Utbildningen ger dig specialiserade färdigheter i genomförande av pressgjutningsprocesser. Du får fördjupade kunskaper om hur val och justeringar av material, processer, maskiner, verktyg och komponenter samverkar i syfte att få till en produktionsprocess med hög produktivitet, effektivitet och hållbarhet. Du får också grundläggande kunskaper om automatisering och digitalisering i pressgjutningsprocessen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs i samverkan med RISE och Gjuteriföreningen.


Utbildningen ges vid: Tekniska Högskolan
style Utbildningstyp: YH-Utbildning
verified_user Behörighet: Grundläggande behörighet
samt
yrkeserfarenhet motsvarande 6 månader heltid av arbete inom gjuteri, metallbearbetning eller motsvarande kunskaper.
vpn_key Anmälningskod: Y1490
event Kursstart: 28 augusti
local_library Studieform: distans med fysiska träffar i Jönköping
place Ort: Jönköping
rotate_right Studietakt: 25% av heltid
clear_all Nivå: YH-Utbildning
data_usage Omfattning: 20 yhp

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


  • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
  • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
  • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
  • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

Kurs

  • Pressgjutning - lättmetall, 20 Yhp

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss