Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

event Kursstart: v. 12 2023
place Ort: distans med fysiska träffar i Jönköping
clear_all Nivå: YH-Utbildning
access_time Längd: 20 yhp motsvarar 4 veckors heltidsstudier, studietakt 25% av heltid
rotate_right Ansökningstid: 5 december till 1 februari

Här är en kurs för dig som har erfarenhet från gjuteribranschen och vill utveckla dig inom branschen.

Under kursen lär du dig att optimera en sandgjutningsprocess för ökad kvalitet och produktivitet. Du får också kunskaper om egenskaper hos gjutna produkter.


Kursen är lämplig såväl för dig som arbetar direkt i gjuteribranschen men också för dig som sysslar med efterbearbetning eller beställning av gjutna produkter.


Utbildningen kommer att erbjudas på distans med ett antal träffar, lokaliserade i Jönköping.


Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret längre ner på sidan: "Kontakta oss".

I samverkan med RISE och Gjuteriföreningen genomför vi en utbildning som ger dig en fördjupad
och specialiserad kompetens inom sandgjutning. Utbildningen har tagits fram i samverkan med företag i branschen för att möta de kompetensbehov som finns. Bakom denna utbildning står bland annat:  Scania CV AB, Volvo Group Truck Operations, AB Bruzaholms Bruk, Norrlandsgjuteriet, Smålands Stålgjuteri AB, Österby Gjuteri AB, NovaCast System AB, AB Holsbyverken och SKF Mekan.

Utbildningen "Sandgjutning – Järn och stål" ger dig specialiserade färdigheter i genomförandet av sandgjutningsprocesser. Du lär dig hur val och justeringar av material, processer, maskiner, verktyg och komponenter samverkar i syfte att få till en produktionsprocess med hög kvalitet, produktivitet, säkerhet och hållbarhet. Du får också grundläggande kunskaper om automatisering och digitalisering av sandgjutningsprocessen.

 

Under utbildningen lär du dig att ansvara för arbetsuppgifter inom relevant yrkesroll på ett sandgjuteri utifrån givna ekonomi-, kvalitets-, hållbarhets-, miljö-, arbetsmiljö och säkerhetskrav.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs i samverkan med RISE och Gjuteriföreningen.Utbildningen ges vid: Tekniska Högskolan
style Utbildningstyp: YH-Utbildning
verified_user Behörighet: Grundläggande behörighet
samt
yrkeserfarenhet motsvarande 6 månader heltid av arbete inom gjuteri, metallbearbetning eller motsvarande kunskaper.
vpn_key Anmälningskod: Y1491
event Kursstart: v. 45 2022
local_library Studieform: distans med fysiska träffar i Jönköping
place Ort: Jönköping
rotate_right Studietakt: 25% av heltid
clear_all Nivå: YH-Utbildning
data_usage Omfattning: 20 Yhp

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


  • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
  • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
  • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
  • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

Kurs

  • Sandgjutning - järn och stål, 20 yhp

Kontakta oss