Antagningsbesked

Har du frågor kring anmälan?


E-post
YHantagning@ju.se

Carina Lönn
036-10 10 59

Lena Neij-Pettersson
036 - 10 10 54

Första urvalet

Efter att alla bedömningar är gjorda förbereds urvalet. Resultatet av urvalet för din del framgår av ett antagningsbesked. Av beskedet framgår det om du är antagen, reserv eller struken. Antagningsbeskedet skickas ut: se viktiga datum.

Reservplacering

Om du har blivit reserv framgår det av antagningsbeskedet i vilken grupp du är reserv och vilket reservnummer du har fått. Det kan till exempel stå BP-10 vilket betyder att du är placerad i en betygsgrupp och har fått reservnummer 10.

Hur stor möjligheten är att sedan antas efter reservplacering går inte att förutsäga.

Svara för att behålla din plats

Kom ihåg att du måste svara senast: se viktiga datum. Du måste svara både om du vill behålla antagen plats eller reservplats. Även om du vill lämna återbud måste du svara (läs svarkortet noga).

Reservantagning

Direkt efter sista svarsdatum börjar reservantagning. Vi kallar reserver allt eftersom vi får in återbud och håller på fram till ca 1 vecka efter utbildningsstart. Vi hör av oss via brev, e-post eller telefon.


Sidan uppdaterad 2016-02-05

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-05
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information