Vad ska jag skicka in?

Gymnasiebetyg

Ditt slutbetyg (eller motsvarande) måste du bifoga för att visa att du uppfyller förkunskapskraven. Då högskolan inte har tillgång till någon betygsdatabas måste du själv skicka in dina gymnasiebetyg.

Arbetslivserfarenhet

Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis godtas inte). Som arbetsliverfarenhet räknas även arbete i eget företag, vård av barn under 10 år och totalförsvarsutbildning. Arbete i eget företag dokumenteras med intyg från företagsförening/revisor.

Tänk på:

  • Skicka inte original
  • Vidimera alla kopior
  • Skicka inte CV
  • Även om du sökt tidigare måste du skicka betyg/intyg på nytt.
  • Tänk på att skicka kopior på allt du har gjort när det gäller utbildning och arbete så att vi kan göra den bästa bedömningen för dig.

 Ett tjänstgöringsintyg ska innehålla följande:

  • datum när man påbörjade anställningen
  • när man slutade eller om man fortfarande är anställd
  • vad man är anställd som
  • hur mycket man arbetar/arbetat i % eller antal timmar
  • vara påskrivet av den som utfärdar intyget

Vart skickar jag det?

Merithandlingar skickas snarast till:

Jönköping University
Antagningen/ Examen och ladok
Box 1026
551 11 Jönköping

Märk kuvertet med "Komplettering till Yh"

Inkomna handlingar

Högskolan kommer inte att begära in några kompletteringar, om det vid granskningen visar sig att det saknas uppgifter, som styrker förkunskapskraven. Om du vill ha dina meriter i retur måste du tydligt ange det och bifoga ett frankerat kuvert med adress. Merithandlingar skickas i retur tidigast 6 månader efter terminsstart.

Bra att tänka på inför ansökan till Yh-utbildningar.

Sidan uppdaterad 2016-10-13

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-05
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information