Additiv tillverkning: Koncept, Metoder, Applikationer

Kurs inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma. Kvartsfart, 5 hp

Studieort: Online, med träffar i Jönköping

Kursstart: 3 sep 2021

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Lär dig grunderna inom Additiv tillverkning, ofta kallat 3D-printning. Kursen fokuserar på dynamiken och de unika egenskaper inom Additiv tillverkning som ger potential att användas som ett genomförbart produktionssystem både som fristående teknik eller i kombination med konventionell teknik för industriell tillverkning. Kursen ger en omfattande kunskapsbas inom begreppet Additiv tillverknining.

Observera att kursen ges på engelska.

This course comprises all the fundamental elements in the field of Additive Manufacturing (AM). The course focuses on AM’s dynamics and unique characteristics which have the potential to be utilized as a feasible production system both as a standalone technology or in combination with conventional technologies for industrial manufacturing purposes. Basic introduction, various technological classes (as defined by ASTM standard), workflow, design, and applications of AM technologies are among the subjects that are going to be covered during this course.

This course aims at establishing a comprehensive knowledge base within the concept of Additive Manufacturing.

 

The course includes the following elements:

  • Definition of basic concepts, introduction of technologies, advantages and limitations of additive manufacturing
  • Classification of technologies, main characteristics, and applications
  • Cataloguing workflow by covering steps from CAD generation to manufacturing and post-processing
  • Comprehension of design for AM (DFAM) and its implications for manufacturers
  • Exploration of applications and value propositions through studying business cases

 

These elements cover the most relevant topics associated with making parts/products through AM technologies. The syllabus provides professional insights into implementation of AM processes within organizations by bridging the gap between AM capabilities and the skills that are required to implement them across industries.


Behörighet genom validering av reell kompetens

Här görs en strukturerad bedömning (validering) av kompetens utifrån både formella meriter (betyg och examensbevis) och arbetslivserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen.

För att vi ska kunna validera, laddar du upp din meritförteckning till din anmälan på antagning.se där du gör din anmälan. Meritförteckningen ska innehålla:

  • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
  • Utbildningar
  • Kunskaper i engelska
  • Påskrift av närmaste chef

För att underlätta din ansökan, använd gärna mallen nedan:

Mall MeritförteckningWord

 

Antingen söker du på reell kompetens enligt ovan eller söker du med särskild behörighet enligt nedan:

 

Särskild behörighet

40 högskolepoäng inom huvudområdet Teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet inom relevant område i industrin eller motsvarande.

Bifoga tjänstgöringsintyg under fliken ”Meriter” på antagning.se där du gör din anmälan. Använd gärna vår mall nedan för tjänstgöringsintyg.

Mall TjänstgöringsintygWord


Har du frågor eller behöver hjälp med din ansökan, tveka inte att kontakta oss:

Madelene Zetterlindlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Stefan Brolinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kursen ges på distans med föreläsningar online och innehåller tre obligatoriska träffar på Tekniska Högskolan i Jönköping, om möjligt. Kursen löper över 13 veckor på kvartsfart med kursträffar 1-2 dagar ca en gång/månad. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma deltagare och konkreta industrinära frågeställningar prioriteras. Tanken är att alla deltagare, parallellt med kursen, ska kunna applicera det teoretiska innehållet direkt i sin egen yrkespraktik.

Via kursens lärplattform får du tillgång till webbföreläsningar och diskussionsforum och med e-möten kan vi kommunicera på distans och diskutera de utmaningar vi arbetar med i kursen. Ca 1 gång per månad träffas vi i Jönköping vilket ger möjlighet till praktiska övningar och nätverkande med kollegor och forskare/lärare med spetskompetens inom området.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras och utvecklas inom projektet PREMIUM som är ett KK-finansierat projekt.

Roland Stolt, docent produktutveckling

Avdelningen för industriell produktutveckling, produktion och design


 

 

Milad Ashour Pour, postdoktor

Avdelningen för industriell produktutveckling, produktion och design


Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, syftar till att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Projektet är ett samarbete med Mälardalens högskola och finansieras av KK-stiftelsen. 

Att kunna anpassa sin verksamhet till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter snabbt ska kunna nå nya marknaden är idag avgörande. För att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning.
För att kunna skapa relevanta och industrinära kurser inbjuder vi er i industrin att delta i utvecklingen av dessa kurser så att de på bästa sätt ska passa just er verksamhet.

Kurserna kombinerar studier online med fysiska träffar för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart. 


Omfattning:

13 veckor

Nivå:

Avancerad

Studietakt:

Kvartsfart

Ort:

Online, om möjligt med tre obligatoriska träffar i Jönköping..

Språk:

Engelska

Programstart:

Kl 13:00, 3 september 2021

Anmälan:

Anmälan öppnar 15 mars, löpande antagning, maximalt 20 platser.

Behörighet:

Alt. 1: Den sökande måste minst ha 40 högskolepoäng inom huvudområdet Teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet inom relevant område i industrin eller motsvarande.

Alt. 2: Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell strukturerad bedömning (validering) av kompetens utifrån både formella meriter (betyg och examensbevis) och arbetslivserfarenhet.

Urval

Löpande antagning, besked om antagning ges senast en månad efter ansökan.

Examen

5 högskolepoäng

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.