Forskarutbildning

Jönköping University har examensrätt för forskarutbildning inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap.

Inom teknik får högskolan utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom examensområdet Industriell produktframtagning.