Forskarutbildning

Forskarutbildning karaktäriseras av fördjupande studier som ger
insikt i de vetenskapliga traditionerna och samtidigt
utvecklar doktoranden till en självständig och kritiskt granskande
forskare.

Forskarutbildningarna är uppdelade på olika forskarskolor, beroende på inom vilket ämnesområde doktoranden väljer att bedriva sina studier. 

​Humaniora-samhällsvetenskap

Jönköping University har rätt att utfärda doktors- och licentiatexamen inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap. Där finns följande ämnen för forskarutbildning: pedagogik, pedagogik med inriktning mot didaktik, pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, företagsekonomi, handikappvetenskap, hälsa och vårdvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, nationalekonomi, statistik samt välfärd och socialvetenskap.

Teknik

Inom teknik får Jönköping University utfärda doktors- och licentiatexamen inom examensområdet industriell produktframtagning med de tre tekniska forskarutbildningsämnena maskinkonstruktion, produktionssystem samt material och tillverkningsprocesser.

Sidan uppdaterad 2020-10-13