Centered SVG on Page Load
Event graphics

Inbjudan

Vi önskar bjuda in alla kollegor till ett inspirerande och upplysande evenemang som vi kallar Educate✕AcademicTeachership. Det organiseras av Educator Centre for Academic Teaching and Learning (EDUCATE) vid Jönköping University. Vi hoppas kunna erbjuda en tankeväckande resa in i akademiskt lärarskap och innovativa pedagogiska metoder.

Detaljer

Tid: 17 maj, 2023, 12:00–13:00
Location: JMW-salen på Högskolebiblioteket
Lunch: Mackor till alla som anmäler sig. Inbjudan kommer i Outlook.

Program

12:00-12:05 Välkommen och introduktion
12:05-12:15 Mikroföreläsning om akademiskt lärarskap
12:15-12:35 Kursanalys med Björn Erfors
12:35-12:55 Panel med Björn Erfors och Carl Johan Odehammar
12:55-13:00 Överblick av aktiviteter på Educate med Elisabet Sandblom
13:00 Tack och mingel

Vem får delta?

Alla som arbetar på Jönköping University är välkomna. Förhoppningsvis har du redan fått en inbjudan till eventet i din Outlook-kalender, så att du kan bekräfta att du kommer att delta och skicka ett svar till oss med eventuella kostbehov. Om du inte har fått någon inbjudan, eller om du är extern till JU men ändå vill delta, skicka ett mail till oss på educate@ju.se för att anmäla dig. Kanske arbetar du med pedagogisk utveckling på ett annat lärosäte, eller vill bara veta mer om verksamheten på JU? Då är du välkommen!

Streaming och inspelning

Evenemanget kommer att spelas in och streamas online. Kom tillbaka till den här websidan under evenemanget för livestream, eller efteråt för inspelningen.

Vad händer om jag bara kan vara med på en del av evenemanget?

Det är okej, vi förstår att du har andra saker att göra, och lektioner och möten är också viktiga. Kom och gå som du vill, du är välkommen i alla fall!

Om evenemanget

Vår huvudattraktion för detta evenemang är en analys av en framgångsrik kurs, inspirerad av formatet "Course Anatomy Session" på Jönköping International Business School, med årets vinnare av JUs pedagogiska pris, Björn Erfors. I sessionen kommer Björn att dissekera och analysera de framgångsrika komponenterna för att förbättra undervisningen inom akutvård genom att minska gapet mellan teori och praktik. Du kommer att få insikter i kursidéer, planering, leverans och hur konstruktiv anpassning har utnyttjats i kursdesign.

Evenemanget innehåller också en mikroföreläsning om akademiskt lärarskap, en metod där universitetslärare kontinuerligt och systematiskt reflekterar över, undersöker och utvecklar sina pedagogiska metoder för att förbättra studenternas lärande. Akademiskt lärarskap, Academic Teachership på engelska, är nära besläktat med det bredare begreppet Scholarship of Teaching and Learning (SOTL), som omfattar systematiska insatser för att förbättra undervisning och lärande och som ofta används synonymt med Academic Teachership i olika sammanhang. Båda betonar vikten av forskning, reflektion och utveckling i pedagogiska praktiker.

Guide till 30 minuter akademiskt lärarskap i veckan

Guide to turning theory into practice with Academic Teachership

Evenemanget är inspirerat av formatet för TEDx-evenemang, vilket säkerställer att det kommer att vara både informativt och engagerande. När vi fördjupar oss i det akademiska lärarskapet vill vi ge lärare möjlighet att lösa pedagogiska utmaningar, främja kollegialt lärande och samskapande samt utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.