Tomas Müllern

Professor företagsekonomi

Företagsekonomi , Internationella Handelshögskolan

Ekonomie doktor


För en presentation av Tomas Müllern och hans forskning, se hans engelska presentation.

Antologibidrag

Müllern, T. (2008). Retoriska strategier för att koordinera en virtuell gemenskap. Lund: Studentlitteratur More information
Müllern, T. (2007). Lärandeprocesser i och kring organisationer. Malmö: Liber More information
Müllern, T. (2006). Middle managers' identity work in a media context. JIBS Research Reports. Jönköping: Media Management and Transformation Centre, Jönköping International Business School More information
Achtenhagen, L. Melin, L. Müllern, T. (2003). Learning and Continuous Change in Innovating Organizations. London: SAGE More information
Achtenhagen, L. Ericson, T. Melin, L. Müllern, T. (2003). Leadership. London: SAGE More information
Müllern, T. (2002). Moving Beyond the Rhetoric of the Post-modern Corporation. Malmö: Liber ekonomi More information
Müllern, T. (2000). Integrating the Team-based Structure in the Business Process. London: Sage More information
Müllern, T. (1994). Införande av marknadslösningar i offentlig sektor. FOA rapport. D. 1. Stockholm: FOA rapport More information

Artikel

Eriksson, N. Müllern, T. (2017). Interprofessional barriers. : Wolters Kluwer More information
Müllern, T. Irinca, A. Morawietz, A. Pajarskaite, M. (2015). Celebrities and Music and Brand Recall Cues - An Experimental Study of TV Commercials. Manchester, UK: Society for Science and Education More information
Anisimova, T. Müllern, T. Plachkova, T. (2014). Popular Music in Audio-Visual Advertising. More information
Müllern, T. Nordin, A. (2012). Revisiting empowerment. More information
Maaninen, E. Müllern, T. (2009). A contextual understanding of projects. More information
Müllern, T. Stein, J. (2000). Konsten att övertyga. More information
Müllern, T. Östergren, K. (1996). Kan organisationer lära. More information
Müllern, T. (1996). Klassikern: Henri Fayol.. More information

Avhandling

Müllern, T. Östergren, K. (1995). Lärandekulturer. : Handelshögskolan i Umeå More information

Bok

Müllern, T. Melander, A. (2010). Strategisk förnyelse i kooperativa företag. JIBS Research Reports. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Müllern, T. Bengtsson, M. Söderholm, A. Wåhlin, N. (2007). A Grammar of Organizing. Cheltenham: Edward Elgar More information
Müllern, T. (2006). Den karismatiska chefen. Lund: Studentlitteratur More information
Müllern, T. Stein, J. (2000). Ledarskap i den nya ekonomin. Malmö: Liber More information
Müllern, T. Stein, J. (1999). Övertygandets ledarskap. Lund: Studentlitteratur More information
Müllern, T. (1994). Den föreställda organisationen. Studier i företagsekonomi. Stockholm: Nerenius & Santérus More information
Müllern, T. (1993). Kommundelsnämnder i Sverige. FE-publikationer. Umeå: Handelshögskolan More information

Konferensbidrag

Wictor, I. Andersson, S. Müllern, T. (2012). Leadership and Organisation in Born Globals. More information
Müllern, T. (2005). Middle managers identity work in a media context. More information
Müllern, T. Melander, A. Naldi, L. Sarti, D. (2005). Facing dualities in cooperative organizations. More information
Müllern, T. Wåhlin, N. (2005). Leadership in the Identity-Alterity Interface. More information
Müllern, T. Manninen, E. (2005). Complementaries and dualities in the managing of activities in a project intensive organization. More information
Lundin, R. Müllern, T. (2002). Moving Beyond the Team-Based Structure. More information
Achtenhagen, L. Melin, L. Müllern, T. Ericson, T. (2001). Beyond leadership. More information
Müllern, T. (2001). Conceptions of Leadership and Influence. More information
Müllern, T. Stein, J. (2000). Cars, Information and Petroleum. More information
Müllern, T. Stein, J. (1999). The Appearance of the Future. More information
Ericson, T. Melin, L. Müllern, T. (1999). Organizing is Strategizing. More information
Müllern, T. Stein, J. Melin, L. (1998). Who’s Writing the Text. More information
Fenton, E. Pettigrew, A. Müllern, T. (1998). Theoretical Perspectives on New Forms of Organising.. More information
Melander, A. Melin, L. Müllern, T. Stein, J. (1997). The Rhetoric of Strategy Making. More information
Müllern, T. Stein, J. Melin, L. (1997). On the Rhetoric of Managing Change – the Initial Phase. More information
Müllern, T. Östergren, K. (1994). Two Perspectives on Organizational Learning: Exploring Re-orientation Projects in Different Organizational Fields. More information
Müllern, T. Östergren, K. (1990). Kunskapsföretagens individberoende. More information
Müllern, T. Östergren, K. (1986). Power & problems. More information

Licentiatavhandling

Jaensson, J. Müllern, T. (1992). Till invånarnas tjänst. : Handelshögskolan, Umeå More information

Samlingsverk

(2013). Att utveckla vården. Administrativ medicin. Lund: Studentlitteratur AB More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information