Moçambique senaste partnerlandet för JU:s forskningssamarbete i ekonomi

2017-04-07

Strax före jul i fjol blev ett femte afrikanskt lärosäte klart som samarbetspartner för Internationella handelshögskolan, JIBS, i Jönköping. Det var med ekonomiska fakulteten vid Eduardo Mondlane-universitet i Moçambiques huvudstad Maputo som avtal slöts.


alt

Moçambique är ett stort land. Till ytan nästan dubbelt mot Sverige och med en befolkning på nästan 28 miljoner.  Men det är också fattigt; medellivslängden ligger runt 55 år. Samtidigt ett land med väldiga naturtillgångar och energireserver. Det finns metaller, mineraler och stora floder.

Anledningen till fattigdomen stavas – som i så många andra fall i tredje världen – krig. Efter att landet blivit självständigt från Portugal 1975 utbröt inbördeskrig mellan gerillan Frelimo – som stod till vänster och bekämpat kolonialmakten – och den apartheidstödda Renamo-rörelsen. Först i början av 90-talet blev det fred. Därefter infördes också demokrati och flerpartisystem.

I Moçambique talas en rad inhemska språk. Men det officiella är portugisiska.

  • Ett problem i den akademiska världen, konstaterar Lars Hartvigson, Director of International Development cooperation at Jönköping International Business School.
  • Utan engelska är det svårt med internationella kontakter.

Ett första steg i samarbetet med universitet i Maputo (som är uppkallat efter den mördade Frelimo-ledare Eduardo Mondlane) blir därför att konvertera ett masterprogram i ekonomi till engelska. Språkundervisning för lärare alltså till att börja med.

  • Inom tre år skall engelska fungera för masterstudenterna. Samtidigt öppnas dörren till all internationell forskning som bara finns på engelska, säger Hartvigson.

JU har fått 16 miljoner kronor i bidrag från Sida för projektet. Totalt har hela Afrikasatsningen hittills stötts med 45 miljoner.

Varför blev då just Moçambique det femte afrikanska samarbetslandet (efter Etiopien, Rwanda, Tanzania och Uganda)? Hartvigson fortsätter:

  • Sida har stött Eduardo Mondlane universitet i 30 år, men när JIBS nu blir partner ges för första gången stöd till ekonomiforskning.
  • Genom ökad ekonomisk tillväxt kan fattigdomen på allvar bekämpas.

Eduardo Mondlane-universitet är Moçambiques största och äldsta med cirka 30 000 studenter. Det siktar på att bli ett av Afrikas tio främsta lärosäten.

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.