Vertikals bloggare

MMTC JIBS

Media Management and Transformation Centre (MMTC) at JIBS

Jenny Bäckstrand

Docent inom logistik (Operations and Supply Chain Management), forskar om inköp, leverantörsrelationer, kundanpassningar och kommunikation.

Tomas Müllern

Professor i företagsekonomi

Leva livet

Denna blogg tillhör projektet ”Leva livet: boendestöd till personer med SMI” som är finansierad av Forte: Forskningsrådet för Hälsa, Arbetsliv och Välfärd och involverar samarbete mellan forskare från HHJ och Kommunal Utveckling i Jönköping. I projektet ingår: Ulrika Börjesson, Pia Bülow, Per Bülow, Mikael Skillmark, Mattias Vejklint, Monika Wilińska.