Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Jönköping Universitys webbplatser och arbetar för att skapa god tillgänglighet.

Rapportera in tillgänglighetsproblem

Vi vill göra våra webbplatser så tillgängliga som möjligt. Om du upptäcker problem, berätta det för oss. Hör också av dig om du behöver åtkomst till innehåll som inte är tillgängligt för dig.

Kontaktformulär

Jag har hittat material Jönköping Universitys webbplats som inte är tillgängligt och som jag tycker att ni ska åtgärda.

Vilket system använder du?
Vilket system använder du?
Beskriv materialet (pdf, bild med mera), eventuell rubrik samt var materialet finns på ju.se.

Din e-postadress behövs endast för att skicka material eller ge återkoppling om en anmälan om inte tillgängligt material. Uppgiften raderas när du fått svar. Du kan också anmäla en brist anonymt.

Lagen om tillgänglighet

Jönköping University följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här nedan beskriver vi vad vi har gjort för att följa lagen. Och vilka problem som fortfarande finns.

Anmälan

Myndigheten för digital förvaltning har tillsyn över att alla följer lagen. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Otillgängliga dokument

Publicerade dokument ska uppfylla tillgänglighetskraven, exempelvis pdf-, Excel- och Word-dokument. Vissa av dessa dokument är tillgänglighetsanpassade, men inte alla.

Äldre dokument, som offentliggjorts före den 23 september 2018, är undantagna från kraven, om de inte behövs för att "genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda myndighetens uppgifter”.

Alternativ saknas för videoinnehåll

Våra filmproduktioner är inte alltid översatta till svenska, engelska eller textade, syntolkade eller teckenspråkstolkade. På sikt strävar vi efter att texta alla våra filmer.

Andra brister

Annat innehåll som inte är tillgängligt kan finnas på webbplatsen, så som följande:

  • äldre formulär
  • äldre blanketter
  • funktioner benämns inte konsekvent
  • otillräckliga länktexter och länkbeskrivningar
  • länkar identifierad endast efter färg
  • funktionen för scheman på studentwebben har kända tillgänglighetsbrister

Vi hoppas ha hittat lösningar på alla kända problem senast den 31 december 2020.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • pdf-filer kan ha olika grad av tillgänglighet
  • äldre filmer kan sakna text och syntolkning
  • en del integrationer från andra system

Hur vi har testat webbplatsen

Vi utvärderar tillgängligheten kontinuerligt genom SiteImprove, samt via en specialbyggd rapport gjord utifrån HTML CodeSniffer.

Webbplatsen publicerades 19 augusti 2015.