Välkommen till Jönköping University (JU) ett modernt lärosäte som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda. Inom både utbildning och forskning har JU ett nära samarbete med näringsliv och samhälle. Vår officiella webbplats, ju.se, är designad för att fungera som en omfattande informationskälla för nuvarande och blivande studenter, forskare, medarbetare samt besökare som söker information om våra utbildningsprogram, forskningsaktiviteter, evenemang och tjänster.

Webbplatsen ju.se strävar efter att vara tillgänglig och användarvänlig för alla, oavsett tekniska förmågor eller funktionsvariationer. Vi förbättrar webbplatsens tillgänglighet kontinuerligt, i enlighet med internationella standarder såsom Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 och EN 301 549, för att säkerställa att all information och alla tjänster är tillgängliga för samtliga användare.

Genom att använda vår webbplats hoppas vi att du enkelt hittar den information och de resurser du söker. JU arbetar kontinuerligt för att förbättra ju.se och välkomnar återkoppling från våra besökare för att göra webben mer tillgänglig och inkluderande för alla.

Tillämplighet

Vår målsättning är att följa tillgänglighetsdirektiven WCAG 2.1 och EN 301 549. Dessa direktiv innefattar många krav som du kan läsa mer om här: https://www.digg.se/webbriktlinjer/lagar-och-krav/det-har-ar-en-301-549-och-wcag

I korthet behandlar direktiven primärt följande kategorier som ska vara tillgänglighetsanpassade:

 • Webbtextinnehåll. Detta inkluderar all text på våra webbsidor, PDF-filer och andra dokument som är avsedda att läsas på webbplatsen.
 • Bilder och visuella medier. Denna typ av medier ska kompletteras med textalternativ/beskrivningar för att tillgängliggöra informationen för personer med synnedsättning. Här inkluderas även navigeringselement så som knappar och menyer.
 • Ljud och video. Videoinnehåll kräver undertexter och texttranskriptioner.
 • Interaktivitet och navigering. Formulär, menyer, länkar och andra interaktiva element ska vara användbara med tangentbordet samt lättförståeliga och navigerbara även för användare med begränsad rörlighet eller synnedsättning.
 • Anpassningsbarhet och responsiv design. Webbplatsen ska kunna anpassas för olika skärmstorlekar, orienteringar och zoomnivåer utan att förlora funktionalitet eller innehåll.
 • Teknisk tillgänglighet. Bakomliggande kod och teknik för webbplatsen ska vara anpassade för att vara kompatibla med assistiva tekniker såsom skärmläsare och specialtangentbord.
 • Tidsbaserat media. Förutom textalternativ för ljud och video ska pausning, stoppning och kontroll av media som spelas upp automatiskt finnas.

Kompabilitet. Webbplatsen ska använda standardiserade kodningstekniker och vara kompatibel med en bred uppsättning av webbläsare och operativsystem.

Webbplatsens tillgänglighetsstatus

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgängliga. Det gäller framför allt äldre material som även till viss del är undantaget från tillgänglighetsdirektiven, så som följande:

 • Innehåll som publicerats innan tröskeldatum för tillgänglighetsdirektiv WCAG 2.1 och EN 301 549.
 • Direktsända webbinarier, event eller andra tillställningar som spelats in. Dessa kan t.ex. sakna undertexter eller ha undermåligt ljud.
 • Tredjepartsinnehåll. Innehåll som kontrolleras av tredje part och t.ex. integrerats på vår site via API: er, integrationer, iframes eller dylikt. Detta är material som vi inte kontrollerar.
 • Dokument och media som endast är av arkivintresse och inte används i aktiva processer kan vara undantagna.
 • Icke-textinnehåll som inte är avsett att användas för att uppnå ett visst syfte, t.ex. filer eller medier som inte spelar en kritisk/relevant roll för informationsöverföring eller funktionalitet på webbplatsen.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten på webbplatsen och viktiga element på denna.

Testning och utvärdering

Webbplatsen byggdes 2015 och sedan dess har flera insatser gjorts för att testa och utvärdera tillgängligheten ur olika perspektiv. Bland annat görs följande:

 • I december 2017 gjorde Funka Nu en oberoende granskning av ju.se
 • Augusti 2019 gjordes en genomgående granskning av kontraster i våra webbfärger med hjälp av webbyrån LimePark.
 • I april 2023 gjordes en tillgänglighetsanalys av viktiga element på webben. Analysen utfördes av Consid.

Vårt CMS (Sitevision) gör kontinuerliga tester vid varje uppdatering av innehåll på webbplatsens sidor. Innan uppdateringar publiceras scannas innehåll ur tillgänglighetsperspektiv för att säkerställa bland annat att alt-texter finns, rubriksättning är korrekt och att interaktiva element är uppsatta korrekt m.m.

Åtgärder för förbättring av tillgängligheten

Under februari 2024 påbörjades en förstudie av ju.se med syfte att förbereda för en nyutveckling av ju.se. I arbetet är tillgänglighet enligt gällande lagkrav och direktiv ett skallkrav. Lansering av den nya webbplatsen planeras till Q4 2025.

Återkoppling och kontaktinformation

Om du behöver innehåll från oss som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss genom att

 • skicka e-post till arende.marknad@ju.se
 • ringa vår växel 036-10 10 00

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.